C19: Under 15% bruker Smittestopp-appen (Foto: FHI / NRKbeta)

Smittestopp får iOS-sporingstech?

Folkehelseinstituttet og Simula tester nå Apple og Googles dypere teknologier for kontaktsporing som er innebygget i operativsystemet til mobile enheter. Men det er usikkert om dette blir endelig implementert.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttets oversikt viser at aktiv bruk av Smittestopp-appen i befolkningen er på under 15%.

Samtidig meldes om at lite smitte i samfunnet gjør valideringen av appen utfordrende. 

Smittestopp-app

Valideringen av appen er en utfordring i seg selv med tanke på hvilken nytte teknologien har for samfunnet og smittevernberedskapen generelt. Men dette må til enhver tid også veies opp mot de overliggende og frittliggende hensyn til personvernet,  og ikke minst også muligheten til innsyn i slike inngripende teknologier.

En praktisk utfordring for den enkelte når det gjelder bruk av appen med dagens teknologi er bruken av GPS-sporing. Dette har en tendens til å tappe batteriene raskt, og appen må også holdes i forgrunnen for ikke å risikere å bli terminert som en bakgrunnsprosess. Noe som typisk vil skje, og som fører til at den mister sin hensikt.

Et annet anliggende er hvordan myndighetene velger å lagre dataene, hvem som har tilgang til de, og hvor lenge. Med henblikk på at det benyttes aktiv posisjonssporing så vil det definitivt være en reell risiko for at personlige data kan identifiseres selv om disse i utgangspunktet skal være anonyme. Den senere tids avsløringer av kjøp og salg av tracking-data fra apper viser nettopp det.

Og det at dataene lagres sentralt av myndighetene uten at systemene rundt er transparente er en like stor utfordring i seg selv, uavhengig av hva disse inneholder i en snever forstand. Vi ser at andre land velger (eller vurderer) at lagringsløsningene baseres på transparent programvare, basert på åpen kildekode.

Det gir ikke tilgang til selve dataene, men skaper en større tillit til at løsningene er sikre fordi de kan etterprøves av andre. Det er en overhengende risiko for forelding av slike offentlige løsninger over tid, med tilhørende svekkelse av datasikkerheten som en stor risiko.

Apple og Google

De praktiske utfordringene tatt i betraktning vil man gjøre klokt i å prøve sporingsteknologien som Apple og Google har utarbeidet sammen. Denne benytter strømsparende Bluetooth-nærhetsidentifisering over tid fremfor GPS, og vil ikke minst i utgangspunktet ikke benytte seg av sentrale datalagre.

De nasjonale appene velger fritt om denne teknologien skal implementeres, og rapporterte smittetilfeller vil anonymt kunne varsles gjennom systemet ved at nærhetsmarkørene kobles sammen i ettertid. Det vil altså ikke være et aktivt smittevernstiltak, men vil altså kunne varsle individuelt om mulig eksponering mot smitte samtidig som personvernet ivaretas.

I så måte kan man si at systemet er tillitsbasert ved at man stoler på at de rette reaksjonene, på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende smittevernsrådene, følges opp. Og kanskje det vil føre til en større grad av akseptans i befolkningen knyttet til bruken av (midlertidige) inngrepen i privatsfæren.

Grenseoverskridende

Som det påpekes så er det problemer med valideringen av dagens app grunnet det lave smittenivået i landet. Og bra er det, vil man kunne si. Derimot kan det godt tenkes at man ønsker å åpne opp igjen for internasjonale reiser, muligens langs trygge flykorridorer, men da til land som potensielt har et større smittenivå. 

Og det kan være grunn til favorisere en underliggende teknologi som altså vil virke på tvers av landegrensene. Og kanskje man til og med blir nødt til å bruke en tilsvarende app fra den aktuelle reisedestinasjonen. Om de ulike nasjonale appene er gjensidig kompatible så vil det forenkle reisen.

Vi ser at Italia, Sveits, Tyskland og Latvia alle har tatt i bruk (eller planlegger for å ta bruk) Apple og Googles løsning. Det vil sikre nettopp en gjensidig trygghet.

Det var med iOS 13.5 at muligheten for å selv kunne aktivere denne teknologien på egen smarttelefon ble tilgjengelig. Man er altså avhengig av å ha en kompatibel enhet, som i tillegg er oppdatert til seneste versjon av operativsystemet. Alle vil ikke komme dithen, og spesielt i Android-verdenen er det en lav oppgraderingstakt. 

Det Simula og FHI derfor bør vurdere er å implementere løsningen til Apple og Google som et sidestilt valg man kan ta selv, og som dermed vil overta for den primære GPS-baserte løsningen.

Det vil gi individuell mulighet til å kunne kontrollere bruken, samtidig som man kan delta på en enkel måte ved at man ikke trenger å ha Smittestopp-appen aktiv til enhver tid. 

Via NRKbeta og Reuters