DIGITALISERTE: Fra venstre prosjektleder Hans Christian Berg i Avinor Air Navigation Services, Kjetil Taraldlien, direktør forretningsutvikling i Sopra Steria og Karl Erik Salmila, flygeleder i Avinor Air Navigation Services. Og Ipaden med den nye appen. (Foto: Sopra Steria/Studio OSCAR)

Sparte millioner med app

Fram til overraskende nylig hadde norske flygeledere all dokumentasjon på papir. Nå har de fått en app som eliminerer papirmølla.

Publisert Sist oppdatert

Norske flygeledere har mengder av informasjon å forholde seg til. Kart, regelverk, prosedyrer og dokumentasjon har tradisjonelt vært på papir, spredt over et stort antall kilder. Bare noe av dokumentasjonen har vært i databaser, og det å skaffe seg den nødvendige oversikten har vært en krevende jobb.

Dette var virkeligheten fram til for bare to år siden, men ved hjelp av kreative medarbeidere og endringsvilje hos ledelsen har alle norske flygeledere nå sin egen Ipad med tilgang til en app der all nødvendig informasjon ligger tilgjengelig.

Nyansatt med ideer

Karl Erik Salmila ble ansatt som flygeleder på Oslo lufthavn for to år siden, og begynte i den forbindelse å lese seg opp på dokumentasjonen for å kunne gjøre jobben. Han kjørte seg raskt fast i papirmølla som da var situasjonen på flyplassen.

– Mye var på papir, mens noe lå lagret i forskjellige databaser. Med så dårlig tilgjengelighet var det rett og slett ikke lagt til rette for at flygelederne skulle kunne gjøre en god jobb, sier han i en pressemelding fra Sopra Steria, som har utviklet den nye appen for Avinor.

Salmila begynte å eksperimentere med å legge nødvendig dokumentasjon inn på Ipaden sin, men innså at dette var en uoverkommelig oppgave over tid.

Samtidig hadde Snorre Andreasen blitt ansatt som direktør for tårntjenesten i Avinor. Han kom fra SAS som nylig hadde gjennomført flere digitaliseringsprosjekter, blant annet en Ipad-app som heter Electronic Flight Bag.

Disse to kom i kontakt, og Salmila fikk anledning til å presentere prosjektet sitt for ledergruppen i selskapet. Da ble det gitt grønt lys for å utvikle en ny digital plattform.

Flytårnapplikasjon

I januar 2017 begynte en gruppe designere og utviklere fra Sopra Steria å jobbe sammen med flygeledere for å lage en flytårnapplikasjon. Etter fire hektiske måneder med behovskartlegging, programmering, synkronisering og testing ved tårntjenestene på Vigra, Kvernberget og Oslo, var den første versjonen av appen klar for utrulling.

– Design og brukermedvirkning er et nøkkelord her. Vi mener at det store innovasjonspotensialet ligger i å først forstå brukerne, og deretter anvende teknologi til å imøtekomme behovene. Derfor er det ekstra gøy å jobbe sammen med Avinor Air Navigation Services, som har skjønt viktigheten av dette, sier Kjetil Taraldlien, direktør forretningsutvikling i Sopra Steria i pressemeldingen.

Resultatet er at i dag er alle informasjonskildene redusert til én i appen. Alt papir er fjernet og de administrative oppgavene er digitalisert, ifølge prosjektleder Hans Christian Berg i Avinor. Han forteller også at appen har gitt en effektiviseringsgevinst på mange millioner kroner i form av redusert administrasjonstid. I tillegg har antallet arbeidsstasjoner blitt redusert, noe som minsker kostnader på både maskinvare og programvarelisenser, i tillegg til drift og vedlikehold.