IT-FRITID:

HJELP: Når uhellet først er ute, er all informasjon som kan gjøre at hjelpen kommer raskere fram viktig. (FOTO: Anders Ödman)

Sjøredning i en digital tidsalder

Redningsselskapet satser på digitale virkemidler for å gjøre båtferien tryggere.

Publisert Sist oppdatert

Digitale verktøy gjør det enklere å ferdes til sjøs. Papirkart erstattes av kartplottere, og stadig mer avanserte verktøy gir skipperen verdifull informasjon og forenkler navigasjonen. Man trenger ikke lenger ha ekspertkunnskap på papirkart og å tolke omgivelsene, alt man trenger står på en skjerm.

Men hva hvis ulykken er ute? Da har redningstjenesten mer bruk for informasjonen enn skipperen. Det er bakgrunnen for Redningsselskapets initiativ «Den digitale redningsskøyta».

– Den er en slags paraply over de digitale verktøyene våre, sier Martin Fuhr Bolstad, som er direktør for prosjekter i Redningselskapet.

Selskapets visjon med det digitale er at det skal bidra til å gjøre sjøen tryggere å ferdes i.

– Vi skal ikke digitalisere selve redningsskøytene, men heller sørge for at det digitale som er i alle moderne båter kan bidra i redningsarbeidet, sier han.

App i stedet for å ringe

Vi skal ikke digitalisere selve redningsskøytene, men heller sørge for at det digitale som er i alle moderne båter kan bidra i redningsarbeidet.

Martin Fuhr Bolstad

Mye funksjonalitet er samlet i appen Safetrx, som finnes i både google og apple sin appstore. Her har redningsselskapet samlet mye nyttig informasjon til båtfolket, samtidig som den inneholder nyttig informasjon for redningsskøytene.

– Appen gir informasjon om havner og uthavner, hva du kan bunkre på forskjellige steder og annen nyttig informasjon du har bruk for på sjøen, sier Bolstad.

Like viktig er informasjonen som kan gå til redningsskøyta i en nødsituasjon.

– Hvis du tilkaller oss gjennom appen, kan vi se hvor du er. Har du lagt inn informasjon vet vi også hva slags båt vi skal se etter, er det et bilde vet vi hvordan akkurat din båt ser ut i en travel led, sier han.

Det gjør at hjelpen kommer fram raskere til den som har behov, og at redningsskøyta kan hjelpe nestemann tidligere på travle dager.

Redningsselskapet

En frivillig, humanitær medlemsorganisasjon med 1600 redningskvinner og redningsmenn, fordelt på 58 redningsskøyter over hele landet. 

Redningsselskapet baserer seg på frivillig innsats, pengegaver fra enkeltpersoner, næringsliv og medlemmer. Bare 15 prosent av inntektene er fra staten. 

Redningsselskapet har 120.000 medlemmer. 

Integrering med båten

I framtidige versjoner av appen ønsker Redningsselskapet en tettere integrasjon med den moderne elektronikken i båtparken. I dag er plottere og sensorer om bord koblet sammen i et nettverk basert på åpne standarder.

Det åpner for at mer verdifull informasjon fra båtens sensorer kan formidles til en redningsoperasjon. Det kan i så fall innebære kontinuerlig sporing av båten, samt informasjon om for eksempel dybde, vindstyrke og -retning hvis båten er utstyrt med slike sensorer.

– Vi jobber med pilotprosjekt der vi ser på dette, men jeg har ikke detaljer på det arbeidet nå, sier Bolstad.

– Vi har jo ikke en stor utviklingsavdeling, men jobber sammen med tilsvarende tjenester i Nederland og Tyskland, og vi snakker med private aktører, sier han.

Den myke passasjeren

Posisjonen til båten gir ikke presis informasjon om en person som har falt over bord. Derfor jobber Redningsselskapet også med systemer som skal fange opp den myke passasjeren. Eller kanskje en aktiv person som flyr over fjorden med en kite eller på et seilbrett.

FOR DEN MYKE: Er du mannskap, men ikke lenger om bord, er det viktigere at redningen vet hvor du befinner deg, enn hvor båten er. Da kan en smartklokke være livsviktig. (Foto: Sony)

– Sammen med Sony og en partner i Irland har vi utviklet en smartklokke, Safetrx Active, sier Bolstad.

DIGITALT: Mange av hjelpemidlene Redningsselskapet har til rådighet er digitale. (Foto: Redningsselskapet)

Verken kitere eller surfere har nødvendigvis med seg mobiltelefonen når de legger ut på tur. Dersom disse mykeste av sjøfarere skal ha en mulighet til å varsle om nød, er smartklokka perfekt.

På samme måte som med appen på telefonen, kan smartklokka formidle kritisk informasjon ikke bare om hvor en person befinner seg, men også om vitale tegn som puls.

Opplæring

En annen viktig funksjon digitale verktøy har for Redningsselskapet er opplæring. Både av skippere på fritidsbåtene, og mannskap på redningsskøytene.

Fritidsskippere kan ta båtførerbevis digitalt og teoridelen til høyhastighetskurs. Men e-læring brukes også som del av opplæringen av mannskap på skøytene. Mannskapet er frivillige, og Redningsselskapet har bakt inn muligheten e-læring i opplærings-programmet.

LEDER: Martin Fuhr Bolstad leder de digitale prosjektene til Redningsselskapet. (Foto: Bjorn Schei)

Det har blitt et populært tilbud som mange benytter seg av. Mannskapene kan ha faste jobber ved siden av, så det kan være utfordrende å basere all opplæring på at de frivillige skal komme til et fysisk kursted i en kurs-timeplan.

Med e-læring kan de oppdatere kunnskap der de er, når det passer for dem.

Ikke Sverige

Havet er internasjonalt, og i takt med at fritidsbåtene blir større, krysses landegrenser til havs oftere. Det er derfor viktig for Redningsselskapet å jobbe internasjonalt med sikkerhet til sjøs. De har et samarbeid med tilsvarende tjenester i Nederland og Tyskland, men ikke med vår søta bror i Sverige.

Det til tross for at svenskekysten kanskje er et svært populært feriemål for en betydelig del av målgruppen.

– Sverige har en litt annen strategi på dette enn oss. Men hvis du bruker appen i Sverige, kommer det opp hos oss, og vi kan ta kontakt med Svensk redningstjeneste og gi dem informasjonen de trenger for å bistå, sier Bolstad.