Foto: Apple / Github
Foto: Apple / Github

Apple lanserer MLX: Maskinlæringsrammeverk

MLX, et nytt rammeverk for maskinlæring på Apple Silicon, er nå tilgjengelig på GitHub.

Publisert

Apple har lansert et rammeverk for maskinlæring på Apple Silicon, kalt MLX, tilgjengelig på GitHub.

MLX er et NUmPy-aktig rammeverk som er designet for effektiv og fleksibel maskinlæring på Apple Silicon-baserte maskiner, og er utviklet av Apples forskningsgruppe for (nettop) maskinlæring.

MLX har et fullverdig C++ API som tett følger et Python API-grensesnitt, som igjen følger NumPy med noen få unntak. MLX baserer seg dermed på kjente teknologier.

Apple sier at MLX er designet for maskinlærings-forskere for maskinlærings-forskere. Rammeverket skal være brukervennlig, men likefullt effektiv til å trenes samt distribuere maskinlæringsmodeller. 

Noen høydepunkter nevnes her:

  • Kjente API'er (som nevnt over)
  • Composable function transformations
  • Lazy computation
  • Dynamic graph construction
  • Multi-device
  • Unified memory

Du kan lese mer om MLX på GitHub her.