SIKKERHET: Det er delte meninger om å fjerne utdaterte applikasjoner. Det vil eliminere noe sikkerhetsrisiko, men også fjerne helt akseptable applikasjoner som ikke har ressursene til å sikre regelmessig oppdatering. (Foto: Unsplash)

App-fjerning kan påvirke en tredjedel av tilgjengelige apper

Estimater mener Google Play og App Store vil fjerne til sammen 1,5 millioner apper.

Både Google og Apple annonserte i april at de planlegger å fjerne det de kaller utdaterte apper. Begge parter vil fjerne apper som har gått uten oppdateringer, og selv om det ikke er fortalt hvilket tidsperspektiv gigantene går utifra, spekuleres det i at fjerningsdato er to år.

Apple har gitt utviklere 30 dagers varsel om å oppdatere eller fjernes, mens Googles prosess først starter i november. Men hvor mange applikasjoner er det snakk om?

Nå har analyster ved firmaet Pixalate publisert sine data, og de estimerer at med den nåværende planen vil Apple fjerne 650 000 apper, og Google vil fjerne 869 000. Fra før har Google 2,6 millioner apper og tilsvarende tall for Apple er 1,95 millioner. Det betyr at fjerningen av det som kalles inaktive apper står for en tredjedel av det totale volumet apper.

Analyseselskapet viser også at 68 prosent av applikasjoner per nå er oppdatert nok til å fylle kravene. De fant også at 84 prosent av applikasjoner med mer enn 100 millioner nedlastninger hadde blitt oppdatert de siste seks månedene.