MACWORLD:

Foto: Epic
Foto: Epic

Apple vs. Epic over

Begge selskapenes anker ble avvist av amerikanske høyesterett, og Apple står igjen som vinneren.

Publisert Sist oppdatert

Tilbake i 2021 begynte den rettslige striden om tilgangen til AppStore og eksterne betalingstjenester etter at Epic Games med Fortnite hadde omgått Apples betalingsmur.

Apple, som andre app-butikker, mottar en kommisjon på 15-30% av omsetningen til både app og in-app kjøp. Dette falt Fortnite-skaperne tungt for brystet, og deres forsøk på å styre pengestrømmen utenom Apple resulterte i full utestengelse fra hele AppStore.

Nå er striden over i den forstand at de juridiske kanalene er uttømt, sist ved at høyesterett altså overså begge parters anke og dermed sikret at rettsavgjørelser i lavere instanser ble stående. 

Konklusjonen er at Apple kommer seirende ut av bruduljen på alle punkter unntatt ett: Apple må nå (i USA) tillate lenker til eksterne betalingstjenester fra apper slik som Fortnite. 

Er oppgjøret dermed endelig? Antakelig ikke, for retten sier nemlig ikke noe om at Apple ikke kan sikre seg tapt proveny ved å innkreve en andel også av transaksjoner fra eksternt hold - dersom dette er mulig å implementere. 

Parallelt til dette er det verd å merke seg at EU gjør seg klar til å håndheve Digital Markets Act (DMA) og dermed tvinge Apple til å åpne for såkalt sideloading - det vil si eksterne app-butikker. Europakommisjonens Margrethe Vestager var for øvrig nylig på besøk hos Tim Cook i Apple Park, Cupertino. 

Via Bloomberg