XYZ: Avansert kartlegging med kamera og andre sensorer (Foto: Wikimedia, Mr Schimpf)

Sett Apple-bilen i Oslo?

I disse dager er Apples kart-bil ute og kjører - bokstavelig talt. Hovedstaden skal kartlegges med både kamera og LiDAR-skanner, formodentlig slik at vi får "Look Around" også her. 

Publisert Sist oppdatert

Apples kart-bil er i omløp.

I perioden Juli 2020 - August 2020 er den å se i Oslo.

Apple Kart

Apple gjennomfører undersøkelser på bakkenivå over hele verden for å samle inn data (GPS-sporing, bilder, LiDAR) som brukes til å forbedre Apple Kart og for å støtte Se deg rundt-funksjonen. 

Apple tar personvernet på alvor når disse dataene samles inn. Ansikter og bilskilter på bilder som publiseres i Se deg rundt sensureres. Hvis du har kommentarer eller spørsmål til prosessen i forbindelse med personvern eller vil be om å sensurere et ansikt, et bilskilt eller ditt eget hus, kan du ta kontakt med Apple.

I arbeidet med å forbedre Kart sender Apple ut feltteam som samler inn data som brukes til å forbedre produktet. Apple bruker en samling med kjøretøy som er merket med «Apple Kart» til dette arbeidet. Kart- kjøretøyene samler inn GPS-sporing, 2D-bilder og LiDAR-data.

Apple kan også samle inn den samme typen data i områder som ikke er tilgjengelige med vanlige kjøretøy. I så tilfelle brukes bærbare innsamlingssystemer.

GPS-sporingsdataene som samles inn, er informasjon om veinettverk som er tilgjengelige med bil for offentligheten. GPS-sporingsinformasjonen – som er en datasamling med informasjon om kjøreretning, lengde- og breddegrad (posisjon) og høyde over havet – er kjerneelementene for leveringen av datastrenger som gjør det mulig for Kart å bygge og vedlikeholde en nøyaktig representasjon av veinettverket.

Andre sensorer som samles inn for å støtte navigasjonsdataene, er IMU (Inertial Measurement Unit) og DMI (Distance Measuring Indicator) som måler bevegelse og reist distanse. Dataene fra disse kildene kombineres for å gi et nøyaktig bilde av kjøretøyets bevegelse over tid. Apple Kart- kjøretøy unngår eventuelle veier merket som private og andre deler av veinettverket som er angitt som forbudte.

Apple bruker anonymiseringsteknologi for å påse at eventuelle ansikter eller bilskilter gjøres uskarpe og ikke kan gjenkjennes før bilder publiseres. På denne måten ivaretas personvernet til personene som det ikke kan unngås å publisere bilder av.

For å begrense mengden data med personopplysninger som samles inn, utføres innsamlingen på tidspunkter da stedene er så lite travle som mulige (f.eks. unngås innsamling på dagtid i sentrum på lørdager). Bilder som ikke er anonymiserte, deles heller ikke med tredjeparter.

For å påse at Apple brukte den beste teknologien for anonymisering av bilder, utførte Apple testinnsamlinger i USA og Europa i 2015 for å teste systemene sine. Bildene som ble samlet inn, ble aldri publisert, men ble i stedet brukt til å forbedre Apples teknologi, herunder teknikkene for anonymisering av bilder ved å gjøre ansikter og bilskilter uskarpe.

Apple har også en prosess for kvalitets- og sikkerhetskontroll, både automatisert og manuell, i hvert trinn. Noe som sikrer at produktet utvikles i henhold til Apples standarder. Som et siste tiltak blir områder som er ekstra sensitive – f.eks. religiøse bygninger, sykehus osv. – kontrollert ekstra nøye av Apple før publisering.

Personvernrettigheter

Eventuelle forespørsler om tilgang til eller sletting av bilder som ikke er anonymiserte, fra enkeltpersoner, blir behandlet av Apple-teamet så lenge det oppgis formålstjenlig informasjon om hvor bildet sannsynligvis ble samlet inn, samt på hvilket tidspunkt (helst innenfor en tidsramme på 15 minutter).

Du kan lese mer om bildeinnsamling hos Apple her.