FRA A-Å: – Vi trengte en løsninger som kunne se hele verdikjeden – på kryss og tvers av virksomheter vi eier, men også eksterne leverandører, sier Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg. Valget falt på APX systems. (Foto: Unsplash)
FRA A-Å: – Vi trengte en løsninger som kunne se hele verdikjeden – på kryss og tvers av virksomheter vi eier, men også eksterne leverandører, sier Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg. Valget falt på APX systems. (Foto: Unsplash)

Mestergruppen valgte APX systems

Sammen skal de bidra med innovative logistikkløsninger for byggebransjen.

Mestergruppen, som blant annet eier XL-bygg, Mesterhus og Saltdalshytta, har valgt APX systems som samarbeidspartner. Nå har de satt seg som mål å "forandre byggebransjen".

Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller at å digitalisere den industrielle verdikjeden er et av prosjektene som konsernet har jobbet med de tre siste årene:

– Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser, og i dette prosjektet er målet vårt å redusere tidsbruk og byggekostnader med opptil 50 prosent. Klimaavtrykket skal også ned. Vi trengte derfor løsninger som kunne se hele verdikjeden – på kryss og tvers av virksomheter vi eier, men også eksterne leverandører, sier han i en pressemelding fra APX systems.

Ifølge pressemeldingen var det lang erfaring innen logistikk som var avgjørende for at valget falt på APX. Selskapet utvikler og leverer standard programvare med skreddersøm langs hele den industrielle verdikjeden.

– Klimaavtrykket blir langt lettere å beregne, når vi har digital sporbarhet, forteller Forberg.

GS1 og Vareflyt 4.0

APX har digitaliseringsplattformen APX VareFlyt 4.0. Denne samler hele verdikjeden på plattformen ved utstrakt bruk av strekkoder og RFID, sammen med full elektronisk datautveksling (EDI) som sikrer sporbarhet og tracking. Alt i full GS1-standard.

Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser, og i dette prosjektet er målet vårt å redusere tidsbruk og byggekostnader med opptil 50 prosent.

Lars-Fredrik Forberg, Mestergruppen

GS1 er en global standard som brukes i alle ledd i en verdikjede, og som sikrer at handelen forblir bilateralt, over landegrensene, forklarer APX i meldingen.

Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen, sier det er helt nødvendig at standardene tas i bruk:

– Ellers vil vi ende opp i proprietære løsninger som vil være både mer kostbare og komplekse. Da kommer vi ingen vei, verken når vi skal løse klimautfordringer eller effektivisere langs verdikjeden, sier han, i meldingen.

Høsten 2022, ble løsningene sydd sammen og testet gjennom hele verdikjeden.

Varereisen – digitalt og fysisk

Byggeplassens materialbehov legges inn i innkjøpsløsningen. Alt med riktig mengde og koblet til rett hus. BIM-referanser ligger klart, og følger hele veien fra bestilling til byggeplass.

Allerede ved prosjektoppstart, før materialene bestilles, har man som byggmester eller entreprenør tilgang til visioPlanner (VP). Et visuelt verktøy fra APX, som gjør at man kan legge inn hoved- og delprosjekter og med informasjon om når man ønsker vareleveranser, som er tilpasset taktingen av bygget, eller fremdrift, om du vil. Antall lass velges for hvert prosjekt. Lass kan sammenlignes med tog og vogn. Eller spesifikke leveranser som følger fremdrift. Det skriver APX, og forklarer videre:

Når man starter med å legge inn varer, vil disse bli knyttet til et lass eller en leveranse. Varene leveres fra egne produksjonssteder, regionslager eller fra eksterne leverandører. De eksterne kan velge om de vil bruke APX sin løsning, eller benytte full EDI mot APX.

Etter hvert som bestillinger lages, fylles VP, og lass, med varer. Fra dette tidspunktet kan entreprenør se status på alle varer. Helt fra de starter å produsere, og til de står på regionalt distriktslager. Alle aktiviteter vises automatisk i VP. Alle registreringer som gjøres langs hele varereisen, blir visuelt fremstilt.

– På denne måten kan hele verdikjeden se statuser, og lett fange opp avvik og endringer. Vi ser at funksjonen rundt endring av lass-leveranse er svært nyttig for både oss og byggmester, sier Jon Scheele som er logistikkdirektør i Mestergruppen. Han fortsetter:

– Vi slipper nå å ringe eller maile rundt til alle aktører for å fortelle om avvik eller endringer. Alt skjer i sanntid. Alt som leses inn av strekkoder fra fabrikk/leverandør, vises. Også med mengder. Samlepaller fra regionslager blir merket, slik at byggeplass kan se innhold på pall. Det er slutt på å lete og finne.

Elementfabrikken på Rusånes, mer kjent som Saltdalshytta, kan mate ut etiketter etter hvert som elementer blir ferdigprodusert, eller lastbærere er ferdig plastret med etiketter.

Ser fremover

I visioPlanner-appen, kan han enkelt flytte på et lass eller en leveranse i kalenderfunksjonen. Ettersom varereisen også inneholder transportløsningen, intellitrack, kan byggeplassen også se når neste lastebil ankommer. Ved et enkelt klikk, åpnes Google-maps, og bilens posisjon og bevegelser vises. Når bilen ankommer benytter sjåfør appen til å registrere varer som blir losset.

– Alle varebevegelser i hele løsningen registres. Slik at KPIer blir raskt synlig. Skal vi nå våre mål om redusert byggetid, er KPIer viktig, sier Lars-Fredrik Forberg.

– Vi er kommet et godt stykke på vei. Foreløpig er vi kun på versjon 1.0. Men vi ser frem til reisen videre med APX hvor vi skal videreutvikle dette sammen, sier Scheele.