UTVIDET VIRKELIGHET: Med AR er det mulig å se hvordan et bygg vil se ut før byggingen i det hele tatt har startet. Foto: Evry

Evry satser på utvidet virkelighet

Ved hjelp av data fra datautvekslingsportalen vil konsernet bruke AR til å visualisere bygg på en valgt lokasjon.

Publisert Sist oppdatert

Flere aktører er i gang med løsninger der augmented reality (AR), eller utvidet virkelighet, hjelper oss å gjøre dagligdagse gjøremål enklere, eksempelvis anslår analysebyrået Gartner at omlag 100 millioner vil handle i augmented reality innen 2020. Nå ser også Evry sitt snitt til å kombinere data fra den fysiske verden med virtuelle data.

- Som Norges største it-selskap både må og vil vi ta ansvar for at landet vårt digitaliseres til det bedre. Vi har et stort ansvar for å være med på det som skjer og spille med de beste i bransjen, sier Konserndirektør Kolbjørn Haarr.

Han refererer til Evrys bidrag i EUs gigantsatsning på innovasjon og forskning, rammeprogrammet Horizon 2020. Som eneste norske selskap ved siden av Sintef og Statsbygg, jobber Evry med prosjektet Prodatamarket, en portal og markedsplass for internasjonal datautveksling i Europa.

- Vårt bidrag inn i dette er to mobilapplikasjoner som benytter seg av augmented reality, sier Haarr i en nyhetsmelding på Evrys hjemmesider.

2D og 3D

Ved hjelp av data fra datautvekslingsportalen vil Evry bruke AR til å visualisere bygg på en valgt lokasjon. Med en Ipad kan brukeren plassere et omriss av en bygning i et 2D kart, for deretter å få en 3D modell av bygningen plassert på den tiltenkte lokasjonen i korrekt størrelse.

- Vi gjør det med andre ord mulig å se et eventuelt tilbygg, før man faktisk har bygget det. Det ser ekte ut, og man får et veldig godt inntrykk av hvordan det nye bygget vil bli og hvordan det vil påvirke sine omgivelser, forklarer prosjektleder Helene Risti Bergaas, i meldingen.

Risti Bergaas forteller at de er opptatte av å skape verdi både for næringslivet og privatpersoner med de to applikasjonene. Den ene applikasjonen forenkler byggesøknadsprosessen, hjelper den enkelte innbygger og kommunen samtidig.

Applikasjonen tar hensyn til alle eiendomsgrenser og gir beskjed hvis du for eksempel bygger utenfor grensen eller hvis du bygger for stort. Du kan ta bilder i applikasjonen som viser 3D-modellen av ditt nye bygg i de faktiske omgivelsene.

- Dette vil gi både deg, dine naboer og kommunen et godt inntrykk av hvordan tilbygget vil se ut, sier Risti Bergaas.

Applikasjon nummer to beveger seg i samme farvann. Applikasjonen viser infrastruktur som rør, og ledninger som befinner seg under bakken.

I stedet for å være fullstendig avhengig av forskjellige kart og ulike informasjonskilder, kan brukeren enkelt benytte en Ipad og oppdage rør og ledninger gjennom Ipadens kamera.

- Skader på infrastruktur i bakken koster samfunnet millionbeløp hvert år, penger vi eksempelvis kan spare ved at den som sitter i gravemaskinen har all nødvendig informasjon på skjermen sin og på den måten får et mer bevisst forhold til hvor rørledningene befinner seg, sier Risti Bergaas.

Pilotkommune

Risti Bergaas har jobbet med prosjektet i litt over to år, målet er å ha begge applikasjonene klare ved utgangen av året. I utviklingsfasen har Bergen fungert som pilotkommune.

Pilotkommunen har testet, kommet med innspill og forslag til hvilke funksjoner som er verdifulle å ha med.

- Tilbakemeldingene har vært veldig gode, de ser stort potensiale i begge applikasjonene. Det som gjenstår nå er å sikre at GPS-funksjonen er stabil også innendørs der dekningen ofte er dårligere, sier hun.

Bare begynnelsen

- Det har ikke vært gjort så mye på augmented reality tidligere, med unntak av spill og moro. Vi ser at applikasjonene blir solide, og at de vil gi verdi både i næringslivet og til privat bruk. Tilbakemeldingene når vi demonstrerer er ofte "Wow! Er dette mulig?" 

- AR handler ekstremt mye om å få relevant informasjon i den konteksten man behøver den i. Det å ha informasjon tilgjengelig uten å måtte lete det frem og at denne informasjonen er kontekstuelt relevant kan fornye, forbedre og forenkle mye for mange, forteller Risti Bergaas i meldingen.

Ifølge Evry kan AR implementeres så godt som i det meste, og er et supert utgangspunkt for teknologi som vil gjøre byene smartere.

Vi har bare sett begynnelsen.

- AR-applikasjoner kan være verdifulle i alle bransjer der visuelt tilgjengelig informasjon vil gjøre jobben enklere eller beslutningsprosesser bedre. I framtiden ser jeg for meg enda flere verktøy til for eksempel byggebransjen, arkitekter, varehandel, det marine, skolen og ikke minst i helsesektoren. Gjennom AR komplementeres virkeligheten gjennom visuell informasjon. Det er ingen annen informasjonsformidling som har denne type styrker, så vi har bare sett begynnelsen av hvordan AR kommer til å forandre måte vi lærer og jobber på.