SAMFUNN: 

VANT: NAV vant Brukaropplevelsesprisen under Yggdrasilkonferansen 2024. (Foto: Torstein Lund Sperstad)

NAV best på brukeropplevelse

Brukeropplevelsesprisen gikk til NAV for deres skjermdialogen for søknad om arbeidsavklaringspenger. 

Dette er stor stas! NAV satser stort på digitalisering, som blant annet skal føre til bedre brukeropplevelse og at brukerene våre blir mer selvhjulpne på nett.

– Dette er stor stas! NAV satser stort på digitalisering, som blant annet skal føre til bedre brukeropplevelse og at brukerene våre blir mer selvhjulpne på nett. Det er veldig hyggelig å få annerkjennelse for dette arbeidet, sier Marit Victoria Rosenvinge, leder for prosjektet som har laget den nye løsningen. 

Prisen ble delt ut av Bufdir i forbindelse med Yggdrasilkonferansen 15. april. 

En av grunnene som juryen har oppgitt, for at prisen ble tildelt akkurat denne løsningen fra NAV, er at den nye skjermdialogen er enklere, raskere og mindre skummel for de som skal søke.

Enklere søknadsdialog

Over 100.000 personer i Norge søker i løpet av ett år om arbeidsavklaringspenger fra NAV, ettersom de på grunn av sykdom helt eller delvis er utenfor arbeidslivet.

I 2022 fikk Team Innbygger i NAV i oppdrag å bedre den digitale dialogen med de som skulle søke arbeidsavklaringspenger. Søknadsdialogen på nettsidene var både vanskelig å finne og krevde at søkerene hadde sett seg inn i all teksten på nav.no. Skjemaet var heller ikke universelt utformet eller hadde klarspråk, og for brukerne var det uvisst hva som skjedde med søknaden videre.

Den nye skjermdialogen viser stor bedring. 98 prosent av de som har brukt den nye løsningen skal være fornøyde. De bruker nå i snitt 60 prosent mindre tid på å svare på alle spørsmålene.