OMORGANISERER: Elkjøp Norge informerte torsdag ettermiddag om at det er en krevende tid for varehandelen, også for elektronikkjeden. (Foto: Elkjøp Norge)
OMORGANISERER: Elkjøp Norge informerte torsdag ettermiddag om at det er en krevende tid for varehandelen, også for elektronikkjeden. (Foto: Elkjøp Norge)

Elkjøp kutter i personalkostnadene

Elkjøp må ta ytterligere grep for å tilpasse driften og kostnadsnivået i selskapet. Personalkostnadene skal justeres med anslagsvis 12 prosent.

Publisert

Administrerende direktør Linda Frid Andresen forteller at det i 2022 ble gjort en rekke tiltak for å redusere kostnader og effektivisere driften i Elkjøp – men at dette dessverre ikke har vært nok.

Vi er inne i en krevende periode

Linda Frid Andresen, Elkjøp

- Det er en krevende tid for varehandelen, med en ekstrem situasjon på pris og margin. Svak krone, lavere etterspørsel og høye varelagre har resultert i at driftsresultatet er under press. Vi er inne i en krevende periode og vi må forberede oss på at markedet vil være utfordrende lenger enn forventet. Det gjør at vi ikke kan ha like mange i jobb som i normale tider, sier Frid Andresen.

Nå ser Elkjøp seg nødt til, etter en grundig beslutningsprosess, å omorganisere og tilpasse bemanningsnivået i noen av sine butikker og på hovedkontoret i Nydalen, samt avvikling av driften i noen få butikker. Personalkostnadene skal justeres med anslagsvis 12 prosent.

- Det er en tøff beskjed for våre ansatte å få og en krevende beslutning for Elkjøp å ta som selskap. Jeg har stor forståelse for uroen dette skaper, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å hjelpe og støtte medarbeiderne våre i tiden som kommer. Det er det viktigste vi gjør nå, forteller hun.

Igangsetter rask prosess

- Det er for tidlig å si noe konkret om hvor mange årsverk som vil bli direkte berørt av endringene. Vi ønsker nå å gjennomføre en god prosess med en kompetansekartlegging av alle ansatte, og deretter drøftelsesmøter, hvor målet er at vi skal konkludere så snart som mulig for å sikre at dette ikke blir en langdryg prosess, opplyser Frid Andresen.

Alle som blir berørt av endringene, vil bli vurdert til andre oppgaver i selskapet så langt det lar seg gjøre og vil få tett oppfølging og hjelp med jobbsøking og videre karriere.

- Tiltakene skal på sikt bidra til å trygge posisjonen vår som markedsleder, samtidig som selskapet opprettholder handlingsrommet vi trenger for å være innovative i en bransje og i et marked som er preget av å være i omfattende endring, avslutter Frid Andresen.