ARKIV: Fra arkivet til den nye portalen Nuohtti, her ved Arkivverket,Samisk arkiv og Erik Borgs foto. Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski.( Foto: Erik Borg)

Åpner samisk arkivportal

Den nye digitale portalen Nuohtti samler og gir tilgang til samiske arkiver.

Publisert Sist oppdatert

– Lanseringen av Nuohtti er første skritt på veien mot å realisere en gammel drøm om å gi det samiske folket samlet tilgang til arkivmateriale med samisk relevans. Portalen inneholder en betydelig del av kildematerialet til samisk kultur og historie. Men det er fortsatt biter igjen å innlemme i portalen, sier leder for Samisk arkiv i Norge, Inga Marja Steinfjell i en pressemelding.

Søkeportalen skal gi tilgang til samisk materiale over hele Europa. Informasjon om samiske forhold og folk er spredt på en rekke institusjoner i mange land.

Brutt historie

Nøkkeltall

  • 32 abm-institusjoner (arkiv, museer og bibliotek) bidrar nå med materiale til Nuohtti
  • 95.000 objekter er på plass i Nuohtti
  • 30.000 digitale objekter er inkludert i Nuohtti
  • 5 likeverdige språk for all informasjon i Nuohtti: nordsamisk, norsk, svensk, finsk og engelsk
  • 163 institusjoner i hele Europa ble kontaktet under kartleggingen av samisk materiale
  • 59 institusjoner svarte at de har samisk materiale
  • 40 institusjoner svarte at de er i gang med å digitalisere det samiske materialet

– I Sápmi er det mange grunner til at vår historie er brutt og at koblingen bakover er borte. Arkivinstitusjonene har vært langt unna oss, og derfor er arkivportalen Nuohtti så viktig. Nuohtti bygger ned avstanden mellom urfolk og arkiv fordi vi kan nå arkivene der vi er. Derfor er Nuohtti viktig, og en byggestein for å bygge ned avstanden mellom folket og arkivene, fortsetter Steinfjell.

Inga-Marja Steinfjell er leder for Samisk arkiv i Norge. (Foto: Arkivverket)

FNs erklæring om urfolk slår fast at «urfolk har rett til selvbestemmelse». Ved å utøve sin rett til å leve som urfolk, må det samiske folkets rett til og behov for tilgang til egen kulturarv anerkjennes, heter det i pressemeldingen om lanseringen.

– En digital portal er en god løsning for å gi tilgang til kulturarvsmateriale som er spredt på mange ulike institusjoner. Nuohtti etablerer en samlet digital tilgang til samisk kulturarvsmateriale, for det samiske folket. Denne måten å gjenskape tilgang til egen kulturarv på representerer en digital dekolonisering, sier Steinfjell.

Ansvaret for portalen ligger hos de samiske arkivene i Norge og Finland, samt riksarkivene i Norge, Sverige og Finland.