MOTIVASJON: Det er store muligheter for å skape kreative digitale samlingsrom. Tor Egil Hesjasveen er leder for digital arbeidsplass i Atea. (Foto: Atea)
MOTIVASJON: Det er store muligheter for å skape kreative digitale samlingsrom. Tor Egil Hesjasveen er leder for digital arbeidsplass i Atea. (Foto: Atea)

Fire av ti har ikke godt nok utstyr på hjemmekontoret

Fersk undersøkelse viser at flere ikke er fornøyde med arbeidsgivers innsats.

Publisert Sist oppdatert

1. Juli 2022 trer ny forskrift om hjemmekontor i kraft. Den stiller krav til arbeidsgivere om blant annet arbeidsutstyr og arbeidsmiljø, fordi arbeidsmiljøet i utgangspunktet skal være likt på arbeidsplassen og hjemme.    

Undersøkelsen fra Atea er utført av Respons analyse. Den avdekker blant annet at fire av ti yrkesaktive mener at deres arbeidsgiver ikke har sørget for godt nok it-utstyr på hjemmekontoret. Det kan skape utfordringer i en mer fleksibel arbeidshverdag der det er mer flytende hvor arbeidstakerne jobber.

– Riktig it-utstyr er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb hjemmefra, og mestre en fleksibel arbeidshverdag som veksler mellom det fysiske kontoret og arbeid hjemmefra. Nå krever flere medarbeidere økt fleksibilitet og da må arbeidsgivere legge bedre til rette for dette, sier Tor Egil Hesjasveen, leder for digital arbeidsplass i Atea, i en pressemelding.

Om forskriften (utdrag)

Ny forskrift om hjemmekontor trer i kraft 1. juli 2022, beskriver at arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, skal sikre arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd, og forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige, og ikke medfører uheldige belastninger, enten det er arbeidssted, arbeidsutstyr eller innemiljø, og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.   

Digitale, sosiale møteplasser 

En viktig del av det nye hjemmekontor-regelverket er at det psykososiale arbeidsmiljøet skal løftes frem. Det kan for eksempel være å sørge for uformelle og sosiale møter via digitale plattformer. Her svikter dessverre mange arbeidsgivere, da hele 50 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at deres arbeidsgiver gjør dette i liten, til svært liten grad.   

  – Det er lett å undervurdere betydningen av en «kaffe på teams» og andre sosiale møteplasser digitalt. Dette blir stadig viktigere framover når teknologien gjør det mulig å jobbe fra flere steder enn det tradisjonelle kontoret. Her er det et stort potensial for å tenke kreativt, nytt og la seg inspirere av andre, sånn at alle føler seg sett selv uavhengig av hvor de jobber fra, forteller Hesjasveen.  

Et arbeidsliv i rask endring 

På få år har mange virksomheter endret måten de jobber på, og behovet for fleksibilitet blant ansatte kommer til å fortsette framover.  

– Arbeidslivet har aldri vært i så rask endring, noe som gjør det utfordrende for arbeidsgivere å ta strategiske avgjørelser for de ansattes arbeidshverdag. Denne undersøkelsen gir oss et øyeblikksbilde som først og fremst viser at det er viktig å være ekstra oppmerksom på både raske og omfattende endringer, sier Hesjasveen.