CLOUD: It's the future in computing. But what are the trends?Foto: Pixabay.

– Glitre Energi gjør nybrottsarbeid

Energikonsernet Glitre Energi har nå satt i verk et pilotprosjekt for å gi de ansatte tilgang til alle applikasjoner med én pålogging. – Nybrottsarbeid, sier samarbeidspartner.

Pilotprosjektet gjør at Glitre Energi blir blant de første i Norge som benytter Microsofts skytjeneste Azure AD for sømløs pålogging av alle typer sesjoner.

– Nybrottsarbeid

– Det Glitre Energi gjør, er nybrottsarbeid, sier rådgiver Zoran Milenkovic i konsulentselskapet Sicra, som er energikonsernets samarbeidspartner i prosjektet.

Sicra er et konsulentselskap på Trollåsen utenfor Oslo, spesialister på lastbalansering og sikring av nettsteder og ehandel. Selskapet har spisskompetanse på identitetshåndtering.

GLITRE: Glitre Energis hovedkontor på Union Brygge i Drammen. Veggene er solcellepaneler(Foto: Øyvind Berg/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0)

Glitre Energi het tidligere Energiselskapet Buskerud og er et energikonsern som eies av Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Konsernets hovedkontor ligger i Drammen.

– Det å bruke Azure AD for sømløs pålogging av alle typer sesjoner, inkludert Xenapp, er enn så lenge uvanlig, sier Milenkovic. – Systemet er satt opp slik at Netscaler fra Citrix bruker Microsofts autentiseringsmekanisme for sikker pålogging. Brukeren får et langlivet autentiseringstoken.

Xenapp er virtualiseringsprogramvare fra Citrix Systems.

Løsningen som nå innføres, innebærer at brukerne vil møte ett og samme brukergrensesnitt uavhengig av hvilken applikasjon som skal benyttes, heter det i pressemeldingen om pilotprosjektet.

Én innlogging for alt

– Nå skal det være sagt at Glitre Energi allerede har redusert antall pålogginger betraktelig. Per dags dato har selskapet én innlogging for Citrix og én for Office 365. Om kort tid skal det være én innlogging for alt, sier Milenkovic.

PASSORDLØST: – Såfremt brukeren befinner seg i «sikkert landskap», er pålogging til alle systemer automatisert, forteller senior it-konsulent Kay-Åge Lian i Glitre Energi. (Foto: Glitre Energi)
PASSORDLØST: – Såfremt brukeren befinner seg i «sikkert landskap», er pålogging til alle systemer automatisert, forteller senior it-konsulent Kay-Åge Lian i Glitre Energi. (Foto: Glitre Energi)

Kay-Åge Lian, senior it-konsulent i Glitre Energi, sier at alt skal være sikkert, uavhengig av om man sitter på hjemmekontoret eller er på reise.

– Enkel pålogging gir våre ansatte tilgang til tjenester i Microsoft-nettskyen og Citrix på ett og samme sted, sier Lian.

Passordløs innlogging

– En viktig del av prosjektet er å innføre passordløs innlogging for alt, sier Lian. – Såfremt brukeren befinner seg i «sikkert landskap», er pålogging til alle systemer automatisert. En løsning som leverer sterk godkjenning via for eksempel bekreftelsesalternativer som mobilappvarsling, telefonanrop eller engangspassord fra tekstmeldinger brukes utenfor lokalnettet, sier han.

Erfaringene med pilotprosjektet har vært ensidig positive, heter det. I løpet av første halvår skal løsningen tas i bruk av alle ansatte.

Buskerud blir for øvrig slått sammen med Østfold og Akershus til Viken fylkeskommune i 2020.