GJENBRUK: – Norske bedrifter mangler kunnskap om annenhåndsmarkedet, hevder administrerende direktør i 3 Step IT, Peer Velde. (Foto: 3 Step IT)

– Misforstår bærekraftig it

Norske bedriftsledere misforstår hva bærekraftig it-drift egentlig innebærer. Å levere brukte pc-er til miljøstasjoner er ikke miljøvern.

Slik oppsummerer administrerende direktør Peer W. Velde i leasingselskapet 3 Step IT resultatene som er kommet frem i to nye undersøkelser om holdningene til bærekraftig it blant norske bedriftsledere og deres ansatte.

– Møter oss selv i døra

– Nok en gang viser det hvordan vi møter oss selv i døra på miljøvern. Vi sier én ting, men agerer motsatt, sier Velde.

3 Step IT har som forretningsgrunnlag å lease ut it-utstyr, og en viktig del av virksomheten er å sørge for at utstyr som blir returnert etter leasingperioden, kan brukes om igjen av andre. I fjor greide selskapet å gjenbruke hele 98 prosent av utstyret som kom tilbake.

Til støtte for sine beslutninger bestiller leasingselskapet jevnlig spørreundersøkelser blant bedriftsledere og ansatte for å følge endringene i holdningene til bærekraftig it-bruk.

Årets kartlegginger i Norge, utført av henholdsvis YouGov og Norfakta blant ansatte og ledere i norske virksomheter, viser en viss økning i forståelsen av bærekraftig it-drift, men fortsatt er det mange som setter likhetstegn mellom bærekraftig it-drift og det å levere brukt it-utstyr på en miljøstasjon.

Ender opp som avfall

– Å levere datamaskiner til miljøstasjoner har ingenting med bærekraftig it å gjøre, hevder Velde. – I realiteten betyr det destruering, og deretter ender utstyret som avfall.

– For å si det litt enkelt: Verden trenger ikke økt produksjon, vi må gjenbruke mer. Da må vi slutte å anse brukte maskiner som avfall, men heller som en ressurs som bør realiseres gjennom salg, sier Velde.

PÅ MILJØSTASJONEN: Hører brukte pc-er hjemme på miljøstasjonen? Nei, mener forkjemperne for sirkulærøkonomi. (Foto: Pixabay.com)

Ønsker bærekraftig it

Ifølge undersøkelsene er det 53 prosent av norske ansatte som mener det er viktig eller svært viktig at pc-ene deres anskaffes og utskiftes på en bærekraftig måte. 52 prosent av norske ledere sier det samme.

Men når de samme lederne blir spurt om hvordan utskiftingen skjer i praksis, er det lite som minner om bærekraftig it-drift, mener 3 Step IT.

Undersøkelsen viser at 43 prosent sier at it-utstyret leveres på en miljøstasjon, 14 prosent gir det til de ansatte, mens 13 prosent oppbevarer utstyret på et lager. 25 prosent av lederne sier at utstyret returneres til forhandlerne.

Selvmotsigelse

Den store selvmotsigelsen, ifølge 3 Step IT, er at de fleste norske virksomheter har mye fokus på bærekraftig drift og gjerne vil sikre seg Miljøfyrtårn-sertifisering, samtidig som de kaster en masse it-utstyr som kunne og burde gått til gjenbruk.

– Jeg tror dette skyldes mer mangel på kunnskap om hvordan annenhåndsmarkedet fungerer enn manglende vilje, sier Velde.

Sirkulærøkonomi

Blant de store samtaleemnene akkurat nå, er «sirkulærøkonomi». World Economic Forum sammenligner sirkulærøkonomien med den industrielle revolusjonen.

– Skal vi oppnå høyere gjenbruk av PC-er i Norge, må kunnskapen blant lederne om annenhåndsmarkedet økes. Her er miljøperspektivet viktig, men vi må også få frem de store verdiene som ligger i brukt it-utstyr, sier Velde.