VEKST: Annti Nivala er administrerende direktør og grunnlegger av M-files. Han ser frem til å fortsette suksessen. (Foto: M-Files)

M-Files etablerer seg i Norge

Vil utfordre det norske markedet på informasjonsforvaltning.

Informasjonsforvaltningsselskapet M-Files etablerer seg i Norge. Selskapet, som har hovedkontor i Finland og har virksomhet i Sverige, Storbritannia, Frankrike, USA, Canada, Tyskland og Australia, har hatt en stadig voksende kundebase i Norge. De etablerer seg for å komme nærmere kunder.

- Vi skal sørge for å øke vårt fotavtrykk på det norske markedet. Ved å kombinere vår globale teknologi med vårt nettverk av systemintegratorer, kan vi støtte våre kunder lokalt, og dermed fremme deres fortsatte suksess, sier Antti Nivala, administrerende direktør og grunnlegger av M-Files, i en pressemelding.

– M-Files anser Norge som et veldig strategisk viktig market med eksisterende kunder innenfor konsulentvirksomhet, olje og gass og energi sektoren, sier Anders Edlund som er Salgsdirektør i M-Files Norden.

Verdensledende

Det norske kontoret ble etablert våren 2022 og ledes av kundeansvarlig Stig-Arne Ryeng og salgsingeniør Endre Halsteinslid.

– Hovedgrunnen til at jeg begynte i M-Files var at det er et verdensledende selskap innen dokumenthåndteringssegmentet. Jeg ønsket også å være en del av selskapets vekst, og de setter høye mål for fremtiden. Spesielt innen automatiseringen og kunstig intelligens, sier Endre Halsteinslid.

Stig-Arne har 10 års erfaring med programvaresalg og rådgivning og har tidligere jobbet i Unit4 og Mintra. Endre har 20 års erfaring med informasjonshåndtering fra selskaper som Equinor, Aibel og sist Goodtech hvor han de siste tre årene har vært ansvarlig for implementering av M-Files for deres 280 ansatte.

– M-Files har vært på en fantastisk reise siden jeg sluttet i selskapet etter traineeperioden for 10 år siden. Måten bedrifter forvalter informasjonen sin på er etter min mening et av de viktigste forbedringsområdene for praktisk talt alle typer bedrifter, uavhengig av antall ansatte, beliggenhet og bransje. Jeg er trygg på at nå, med lokal tilstedeværelse i Norge, kan M-Files ta betydelige markedsandeler, avslutter Stig-Arne Ryeng.