NYHETER:

STRØM: Amazons store europeiske datasenter i Irland må fra tid til annen omdirigere trafikk på grunn av for lite tilgjengelig strøm. (Ill.: AWS).

Ikke nok strøm for AWS i Irland

AWS' store datasenter i Irland bruker mer energi enn det som ofte er tilgjengelig. Brukere rasjoneres og arbeidsbelastninger sendes til andre land.

Ifølge The Register er problemet med energiforsyning aktuelt i det irske hovedstadsområdet, som allerede absorberer en betydelig del av landets totale energiproduksjon.

AWS fortalte media at selskapet tidvis rasjonerte mengden energi som datasenteret i Dublin kunne bruke.

Datasenteret er sentrum i Amazons datasenterregion Eu-West-1, og det er stadig mer sultent på energi - ikke minst siden AI-bruken har begynt å ta av.

AWS-brukere forteller The Register at de ikke kan bruke GPU-noder i det hele tatt i AWS Dublin, ettersom det irske datasenteret uten GPU-er er maksimert på energiforsyningen.

Sender trafikken videre

I stedet blir de ofte overført til andre AWS-regioner der det er mer kapasitet, for eksempel Sverige.

AWS vil ikke bekrefte dette til The Register, men sa i selskapsspråk at «Irland forblir sentralt i vår globale infrastrukturstrategi» og at selskapet «vil fortsette å hjelpe kundene med å skalere og vokse».

Strøm i Irland leveres av selskapet EirGrid. For de store datasentrene gjøres dette med egne avtaler for de såkalte «store energibrukerne», som er koblet direkte til strømnettet.

Høyt forbruk

EirGrid opplyser til media at det «fra tid til annen» er nødvendig å få disse storstrømbrukerne til å skru ned strømforbruket slik at det er nok strøm til alle.

Det er totalt rundt 80 store datasentre som kjører i Irland. Alle de store leverandørene er til stede – nemlig Google, Microsoft og Amazon.

Det totale energiforbruket til irske datasentre økte fra 2021 til 2022 alene med 31 prosent til samlet å utgjøre nesten 20 prosent av det totale strømforbruket i Irland.

Denne trenden ser ut til å fortsette. I dag forventes det at datasentre vil forbruke 32 prosent av det totale strømforbruket i Irland innen 2026.