NYE VERKTØY: Skyen gir nye og sterkere verktøy til de som forvalter nasjonens økonomiske arv etter olje-eventyret, fortalte Yazid Sharaiha, Head of Systematic and Portfolio Strategies og Gunnar Lunde, Lead Solution Architect under åpningen av Energyworld i Stavanger i dag. (Foto: Anders Løvøy)
NYE VERKTØY: Skyen gir nye og sterkere verktøy til de som forvalter nasjonens økonomiske arv etter olje-eventyret, fortalte Yazid Sharaiha, Head of Systematic and Portfolio Strategies og Gunnar Lunde, Lead Solution Architect under åpningen av Energyworld i Stavanger i dag. (Foto: Anders Løvøy)

Oljefondet kjører simuleringer for å sikre verdiene våre

Porteføljeforvalterne får nye verktøy i skyen.

Yazid Sharaiha, Head of systematic and portfolio strategies, og Gunnar Lunde, lead solution architect fra Oljefondet åpnet årets utgave av Energyworld, som samlet mer enn 400 deltakere i Stavanger. De støtter en gruppe porteføljeforvaltere, som sørger for avkastningen på den nasjonale arven etter oljeeventyret. Fondet var i starten dominert av innskudd, men i dag stammer 2 av 3 kroner i fondet fra avkastning. Bare en av tre kroner i fondet kommer fra olje- og gassvirksomheten.

Kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring av porteføljeforvaltningen er derfor et sentralt tema for oljefondet, og etter at all it ble flyttet til skyen i 2019, har det åpnet seg en helt ny verktøykasse.

– Teknologi er en sentral muliggjører for fondet. Vi har et langsiktig arbeid med å utvikle og forbedre teknologiplattformen til fondet, sa Gunnar Lunde under åpningen av Energyworld.

– Før jaget vi etter infrastrukturen, vi vokste fortere enn den klarte å følge med. Derfor bestemte vi oss for å flytte til skyen. For å forbedre kvalitet, og kunne bli mer agile og sikre.

– Hvert år gjennomføres 43 millioner transaksjoner basert på beslutninger fra porteføljeforvalterne. Bruker en simulator for å forbedre beslutningene til forvalterne, sa Lunde.

Simuleringer

I dag jobber fondet med å gi forvalterne tilgang til simuleringer basert på avanserte modeller og maskinlæring, slik at de kan analysere og forstå konsekvensen av transaksjoner før de gjennomføres. Dette presenteres i et skjermbilde som viser endringer på sentrale indikatorer som følge av transaksjonene.

– Dette var noe porteføljeforvalterne ønsket selv, sier Lunde.

Han forklarer til Computerworld at de benytter Lambda Serverless instanser fra AWS (Amazon Web Services), som spinnes opp når de brukes og tas ned med en gang de er ferdige. Dette er en del av en strategi de har om å ha minst mulig administrasjon av tjenestene de bruker.

Kostnader kan løpe løpsk hvis man spinner opp tjenester over en lav sko, derfor har Oljefondet et eget team som bare driver med kostnadskontroll. Ingen instanser spinnes opp uten at de er tag-et med kostnadsbærer, slik at det er mulig å knytte compute-kostnader til verdiskapningen i fondet.

Selve modellene for simuleringene lager fondet selv.

– Vi bygger modellene selv. Både fordi fondet er spesielt, men også med tanke på sikkerhet. Det finnes godt dokumenterte maskinlæringsalgoritmer vi kan implementere og bruke, sa Yazid Sharaiha, Head of systematic and portfolio strategies i fondet.