MER: Ved at vi utnytter mulighetene som DIGITAL-programmet gir oss, utløser vi penger fra EU og vi får dobbelt så mye aktivitet igjen for pengene vi legger i potten, sier digitaliseringsminister Karianne Tung. (Foto: Arbeiderpartiet)
MER: Ved at vi utnytter mulighetene som DIGITAL-programmet gir oss, utløser vi penger fra EU og vi får dobbelt så mye aktivitet igjen for pengene vi legger i potten, sier digitaliseringsminister Karianne Tung. (Foto: Arbeiderpartiet)

Regjeringen vil satse på digital og grønn omstilling

Foreslår å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav som deltar i EUs program DIGITAL.

Norge har to godkjente innovasjonsnav; Nemonoor og Oceanopolis.

Nemonoor ledes av Digital Norway og skal fokusere på mulighetene som åpner seg gjennom bruk av kunstig intelligens. 

Oceanapolis ledes av forskningsinstituttet Norce, og retter seg inn mot økt digitalisering av virksomheter knyttet til hav og kyst. 

Begge er satt sammen av fagmiljøer, med både forsknings- og næringsaktører, og har oppmerksomhet rundt bærekraft og grønn omstilling. Både Nemonoor og Oceanopolis deltar i programmet DIGITAL, som er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

 Nå foreslår regjeringen å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Nemonoor og Oceanopolis.

Økt digital kompetanse

– Med dette setter Regjeringen kraft på den digitale og grønne omstillingen. Ved at vi utnytter mulighetene som DIGITAL-programmet gir oss, utløser vi penger fra EU og vi får dobbelt så mye aktivitet igjen for pengene vi legger i potten. Det gjør at enda flere nå kan øke sin digitale kompetanse, kartlegge muligheter og teste ut nye løsninger, sier digitaliseringsminister Karianne Tung i en melding fra kommunal- og distriktsdepartementet.

Dersom vi skal klare å gjennomføre den digitale og grønne omstillingen som fremtiden krever, må vi hjelpe virksomhetene både med å se mulighetene og gjennomføre viktige tiltak. Her har innovasjonskravene en viktig oppgave.

Karianne Tung, Digitaliseringsminister

De digitale innovasjonskravene skal bidra til økt digitalisering i norske virksomheter og styrket konkurransedyktighet for norske bedrifter. Innovasjonsnavene kan hver få inntil én million euro i støtte fra EU per år, dersom deltakerlandene stiller med tilsvarende medfinansiering. Regjeringen foreslår nå å sikre slik medfinansiering til de digitale innovasjonsnavene.

– Dersom vi skal klare å gjennomføre den digitale og grønne omstillingen som fremtiden krever, må vi hjelpe virksomhetene både med å se mulighetene og gjennomføre viktige tiltak. Her har innovasjonskravene en viktig oppgave, sier Tung.