EGENHJELP: Pengene går til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer. Blant annet får Trondheim og Oslo kommune får 10 millioner kroner i en førkommersiell anskaffelse for at de sammen skal invitere entreprenører, gründere og forskere til en konkurranse om å lage den beste nye måten å håndtere forurenset snø på. På bildet ser vi prosjektleder i Oslo kommune, Isak Solomon, sammen med Nikolai Astrup. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Deler ut 193 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut midler til 29 unike prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt.

Det sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Regjeringen slår seg nå sammen med Forskningsrådet, og deler ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter skal jobbe sammen om å løse offentlig sektors egne utfordringer. 

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet. På listen over innovasjonsprosjekter finner vi blant andre flere kommuner, Ruter og Statens Vegvesen. 

Prosjektene skal bidra til å finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer. Samt mye annet. Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Du kan se hele listen over alle prosjektene her.

Midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er i følge Forskningsrådet selv den største summen de har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen, i meldingen.