VELKOMMEN: - Vi er glade for å ønske Google, ASM og HP velkommen til Catalyze-programmet. Beslutningen deres om å bli med, støtter ambisjonen om å fremskynde avkarboniseringen av forsyningskjedene, sier Jean-Pascal Tricoire, styreleder i Schneider Electric. (Foto: Schneider Electric.)
VELKOMMEN: - Vi er glade for å ønske Google, ASM og HP velkommen til Catalyze-programmet. Beslutningen deres om å bli med, støtter ambisjonen om å fremskynde avkarboniseringen av forsyningskjedene, sier Jean-Pascal Tricoire, styreleder i Schneider Electric. (Foto: Schneider Electric.)

Google, ASM og HP sammen om utslippskutt

Slutter seg til Schneider Electric Catalyze-programmet for å avkarbonisere.

Publisert Sist oppdatert

Halvlederindustrien lager elektroniske komponenter, som prosessorer og andre mikrobrikker, som er avgjørende for moderne teknologi. Industrien påvirker miljøet negativt gjennom blant annet høyt energiforbruk og stor avfallsproduksjon.

Nå har Google, HP og ASM  gått sammen om å kutte klimagassutslipp i halvleder-industrien ved å slutte seg til Catalyze-programmet, som nye globale sponsorer.

Programmet er det første i sitt slag, og er utviklet for å oppfordre leverandører fra hele halvlederindustriens økosystem til å samarbeide for å akselerere overgangen til fornybare energikilder. 

Programdeltakerne oppfordres til å forplikte seg til avkarbonisering og ta kollektive handlinger gjennom anskaffelse av fornybar energi, og utnytte kjøpekraften av innkjøpskohorter.

En utvidet deltakelse på programmet vil medføre raskere overgang til fornybar energi i halvleder-industrien og kutt av CO2-utslipp på tvers av den globale halvleder-verdikjeden og markedet som forsyner it-bransjen.

Catalyze-programmets mål:

  • Kombinere energi-kjøpekraft på tvers av halvlederverdikjeden for å fremskynde fornybar energi-prosjekter
  • Gi leverandører – som kanskje ikke har kapasitet alene – muligheten til å delta i markedet for kraftkjøpsavtaler (PPA).
  • Sørge for at ethvert selskap som leverer til en Catalyze-sponsor blir med – på tvers av IT-forsyningslandskapet.
  • Øke bevisstheten om tilgjengeligheten av fornybar energi i spesifikke globale regioner der halvlederverdikjeden er operativ.
  • Skape synergier på tvers av utdanningsinitiativer og teknologiplattformer for å fremme målbare klimatiltak i halvleder-forsyningskjeden.

 

Du kan lese mer om Catalyze-programmet her.

Enormt

Energiomstillingen i verdikjeden er avgjørende. I følge en fersk studie fra SEMI Semiconductor Climate Consortium lå karbonavtrykket til halvlederindustrien i 2021 på rundt 500 millioner tonn CO2. 16 prosent av dette kommer fra forsyningskjeden. Ved å lette leverandørenes overgang til energikilder med lavere karbonutslipp og støtte dem i andre avkarboniseringstiltak som elektrifisering, kan industrien ha en betydelig innvirkning på sine samlede Scope3-utslipp, altså alt av indirekte utslipp. 

− Vi er glade for å ønske Google, ASM og HP velkommen til Catalyze-programmet. Beslutningen deres om å bli med, støtter ambisjonen om å fremskynde avkarboniseringen av forsyningskjedene, sier Jean-Pascal Tricoire, styreleder i Schneider Electric i en pressemelding fra selskapet, og fortsetter:

− Scope 3-utslipp har vist seg å være utfordrende å spore og administrere, men Catalyze-programmet gjør det mulig for selskaper og deres leverandører å engasjere seg og samarbeide i deres energiomstilling og avkarbonisering.

Google sier i meldingen at de er glade for å bli en grunnleggende sponsor av  Catalyze-programmet og ser frem til å samarbeide med våre andre sponsorer og leverandører for å fremme bruken av ren energi:

− Overgangen til en karbonfri halvlederproduksjon er avgjørende for å redusere globale utslipp, og ingen bedrifter kan gjøre det alene, sier Michael Terrell, seniordirektør for energi og klima i Google.