SVINDEL: Ved hjelp av kunstig intelligens skal DNB og EVRY stanse kortsvindel. (Foto: IDG)
SVINDEL: Ved hjelp av kunstig intelligens skal DNB og EVRY stanse kortsvindel. (Foto: IDG)

Norge foran i kampen mot kortsvindel

Økende kortsvindel i netthandel.

Publisert Sist oppdatert

Mens Europa som helhet opplever vekst i bedragerier knyttet til kredittkort, har vi i Norge klart å redusere veksten, ifølge en rapport fra det amerikanske selskapet FICO. Rapporten bygger på data fra 19 europeiske land.

Veksten i kortbedragerier det siste året er knyttet til økende nettkriminalitet og tyverier av forbrukernes data. Den mest markante veksten hadde Storbritannia med hele 18 prosent, noe som dro de samlede europeiske tallene oppover. Halvparten av disse bedrageriene var knyttet til netthandel.

De kriminelles svar

I følge rapporten avspeiler dette en gjennomgående trend i de europeiske landene. Kriminalitet med kortdata, uten at kortet vises fysisk – såkalt card not present-kriminalitet, er nå den dominerende formen for kortbedrageri. Dette er de kriminelles svar på innføringen av de nye og sikrere kortene med chip og pin-kode, i stedet for magnetstripe.

Dette skiftet i kriminaliteten skyldes også den digitale utviklingen, der mer og mer data, inkludert betalingsdata, samles opp på flere og flere enheter. Sårbarheten blir større, og mer fristende for kriminelle.

Under "kortsvindel" ser undersøkelsen separat på falske kort, stjålne kort, kortsvindel over nettet, kort mistet i posten, id-bedrageri og «annet».

Norge foregangsland

Norge er en suksesshistorie i europeisk sammenheng, og deres policy og strategier har hatt en tydelig effekt på tapene som skyldes kortsvindel, sier rapporten, som fortsetter:

--  Verdien av de samlede norske tapene i 2015 var halvparten av tapene i 2008, og denne suksessen holder stikk for alle bedrageri-kategoriene. Godt jobbet!

Tap på grunn av forfalskede kort har hatt en nedgang siden 2008 på hele 75 prosent, noe som ikke minst skyldes innføringen av sikrere teknologi med chip og pin. Det samme kan være årsaken til en nedgang på 32 prosent på mistete og stjålne kort i samme periode. Imidlertid skulle man vente det samme hos undersøkelsens versting, Sverige, men der skjedde det motsatte!

I kjølvannet av innføringen av chip og pin, var det også ventet en økning av datainnbrudd og id-tyverier for å overta kundenes konti, men her kunne Norge slå i bordet med hele 72 prosent reduksjon.

En vekst på 23 prosent i kortsvindel over nettet fra 2008 til 2015 er ikke dårlig, ifølge undersøkelsen. Her viser kurven et markant fall i 2011, da flere tiltak ble satt inn mot denne typen kriminalitet.

Etter alle suksesstallene kommer en liten, advarende pekefinger. Historien viser at slik suksess ofte fører til et klapp på skulderen og reduserte budsjetter. De anbefaler Norge å ikke hvile på laurbærene, men holde trøkket og legge penger i å hindre kriminelle i å utnytte sårbarheten og de svake punktene.