ALLIANSE: Basefarm har sluttet seg til en europeisk datasenterpakt. Målet er klimanøytralitet innen 2030. (Pressefoto: Basefarm)
ALLIANSE: Basefarm har sluttet seg til en europeisk datasenterpakt. Målet er klimanøytralitet innen 2030. (Pressefoto: Basefarm)

Basefarm pådriver i datasenterpakt for klimaet

Basefarm er blant pådriverne for Climate Neutral Data Centre Pact.

Publisert Sist oppdatert

Basefarm har inngått en pakt med andre, europeiske datasenteraktører som innebærer at blant annet selskapets anlegg på Rasta ved Oslo skal være klimanøytralt innen 2030. 

– Gjennom langsiktig arbeid på europeisk nivå har vi nå beredt grunnen for å gjøre datasenterbransjen til en foregangsindustri for klimanøytralitet og bærekraft, sier Petter M. Tømmeraas, Senior Vice President Data Center Services i Basefarm.

Ved å delta i alliansen Climate Neutral Data Centre Pact forplikter selskapet seg blant annet til å bruke 100 prosent karbon-nøytral energi, gjenbruke varme i lokal infrastruktur, og å gjenbruke og reparere servere. I tillegg må selskapet delta i halvårlige initiativer for å sikre gjennomføring av alliansens mål.

For datasentertjenester er Basefarm både på tilbydersiden og kjøpersiden. Sammen med kundene bruker selskapet de store, internasjonale skyaktørene i tjenesteleveranser som for eksempel hybride skyløsninger, big data og KI. Samtidig leverer Basefarm egne tjenester fra egne datasentre.

– At samarbeidspartnere sammen med oss selv har signert Climate Neutral Data Centre Pact gjør at vi kan hake av for klimaseriøsiteten slik andre kan hake av i klimaevalueringen av oss, sier Tømmeraas.