FYRTÅRN FØRST: Jan Aril Sigvartsen i Basefarm anbefaler "fyrtårnprosjekter" først, der man lærer og kan vise resultater internt for å bygge tillit. (Foto: Basefarm)
FYRTÅRN FØRST: Jan Aril Sigvartsen i Basefarm anbefaler "fyrtårnprosjekter" først, der man lærer og kan vise resultater internt for å bygge tillit. (Foto: Basefarm)

Skybruk doblet, stordata står for tur

Ny rapport viser at andelen av de som var i full gang med skybruk doblet fra 2017 til 2018. Nå begynner analyse av stordata å røre på seg i bedriftene.

Publisert Sist oppdatert

Skytjenesteleverandøren Basefarm har utarbeidet den andre utgaven av sin årlige rapport «Digital ability report» for 2018. Rapporten viser at andelen av virksomheter som er i full skydrift har doblet seg fra 2017 til 2018. De små og mellomstore bedriftene fører an, mens de større sliter med tyngre beslutningsprosesser.

Rapporten viser også at nærmere en tredjedel av virksomhetene er i en eller annen grad i gang med dataviten basert i stordataanalyser, mens resten er i startgropa.

28,4 prosent i full skydrift

I 2017 viste tallene til Basefarm at 38,6 av de undersøkte bedriftene ikke var i gang eller i startgropa for bruk av skytjenester. Den tilsvarende andelen i 2018 var på 28,3 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi de som er i full gang med bruk av skytjenester, og i 2017 var det 14,0 prosent av de spurte som svarte dette. I 2018 svarte 28,4 prosent av virksomhetene at de er i full gang.

Besvarelsene i undersøkelsen er splittet i små, mellomstore og store bedrifter, med henholdsvis 0 til 99 ansatte, 100 til 999 ansatte og mer enn 1000 ansatte. 2018-tallene viser at blant de små var andelen som var i full gang på 37,7 prosent, blant de mellomstore på 25,9 prosent og blant de store på 16,1 prosent.

– 70 prosent setter i gang nå eller er i skyen allerede. En tilsvarende hurtig adapsjon av ny teknologi har vi neppe sett tidligere innenfor it. Det sier mye om innovasjonskraften som ligger i skyen og også om mye nyttig brukere av alle kategorier kan forvente seg fremover, sier Jan Aril Sigvartsen, direktør Public Cloud i Basefarm i en pressemelding Computerworld har fått tilsendt i e-post.

Han legger til at utviklingen parallelt har gått fra skybruk til hybrid skybruk og multi sky, hvor ofte flere offentlige skytjenester blir kombinert med privat sky.

Big data i startgropen

Undersøkelsen viser også at 65,4 prosent av virksomhetene er i startgropa for dataviten, altså analyse av big data. 19,6 prosent er i gang og 11,2 prosent i full gang. Sigvartsen mener tallene reflekterer et nivå tilsvarende skysatsingen tilbake i 2016.

– Vi opplever at skyen har bragt virksomheter bort fra det tradisjonelle og inn i innovasjonsmodus med tilhørende organisatoriske endringer inkludert devopskultur med tverrfaglige forretningsenheter. Alt dette baner vei for raskere adopsjon av big data, også fordi skyen inkluderer en rekke PaaS -og SaaS-tjenester som gjør det å komme enklere i gang, sier han.

Mens bekymringer for sikkerheten er en hemsko i utbredelsen av skytjenester generelt, viser Basefarms undersøkelse litt andre hindringer når det kommer til å ta i bruk stordataanalyser ute i virksomhetene.

«Virksomheter med 100 til 999 medarbeidere opplever sine analytikeres kompetanse som største brems (32,4 prosent) mot big data-bruk, mens tilsvarende for over 1000 medarbeidere er ledelsens forståelse av potensialet (41,7 prosent). Å forandre bedriftens tankesett er det mest sentrale området for begge virksomhetsstørrelser», skriver Basefarm.

Om undersøkelsen

Det er Basefarm selv som har gjennomført undersøkelsen. De har spurt til sammen 201 personer 32 spørsmål i perioden mai til september 2018. Av de som deltok i undersøkelsen kom 38 prosent fra Norge, 32 prosent fra Sverige, og 30 prosent fra resten av Europa. De spurte hadde roller som toppsjef/CEO, teknologidirektør/CTO/CIO, leder av it drift eller utvikling, og spesialister innen drift eller utvikling.

Spredningen over bedriftsstørrelse er 42 prosent fra små bedrifter opptil 100 ansatte, 35 prosent fra middels store bedrifter opptil 1000 ansatte, og 23 prosent fra bedrifter over 1000 ansatte.

Bransjetilhørigheten blant de spurte var: It-bransjen 38,6 prosent; Bank/finans/forsikring/fintech 13,0 prosent; Offentlig sektor 7,1 prosent; Varesalg/handel 5,5 prosent; Media 5,4 prosent; og andre 19,6 prosent.

Basefarm opplyser at for å sikre relevante besvarelser ble studenter, sourcingsrådgivere og andre aktører innen sourcing holdt utenfor undersøkelsen. Likeledes ble deltakerne kvalifisert innen hvert tema, slik at de som svarte at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om temaet, ble ikke spurt om det.

Les rapporten fra undersøkelsen på Basefarms nettsider.