STØTTE: Innovasjon Norge doblet støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt i 2020 sammenlignet med året før. Støtten til bedrifter med grønne prosjekter utgjorde halvparten av Innovasjon Norges samlede rammer på 12,6 milliarder kroner.

Innovasjon Norge doblet støtten til grønne prosjekter

Nå vurderer de å ta rollen som nav i en nasjonal batterisatsing.

Publisert Sist oppdatert

– Å bidra til bærekraftig næringsutvikling er et sentralt mål for Innovasjon Norge, og vi er svært tilfredse med at selskapet bidro med omtrent det dobbelte til prosjekter med positiv miljøeffekt, sammenlignet med 2019.

Det sa styreleder Gunnar Bovim etter et styremøte i Innovasjon Norge denne uken.

I 2020 skal Innovasjon Norge ha håndtert en betydelig større oppdragsportefølje enn i et normalår. Det skal ha vært en særlig stor økning av grønne prosjekter i næringer som industri, ikt og faglig vitenskapelig tjenesteyting. 

Batteri – en ny norsk storindustri?

Ifølge en pressemelding fra Innovasjon Norge skal det være en voksende global etterspørsel etter alle ledd i batteriverdikjeden. Teknologien er moden, eller i sterk utvikling, og en rekke selskaper både i Norge og internasjonalt er allerede i en kommersialiseringsfase.   

– Norge har noen særskilte fortrinn, som kan bety at norsk batterinæring kan gi et vesentlig bidrag til fremtidig verdiskaping, sysselsetting, regional utvikling og eksport. Derfor vil vi vurdere hvordan Innovasjon Norge kan ta en rolle som nav i en nasjonal batterisatsing, sier Bovim i meldingen.  

Ulike initiativer i EU bidrar nå til å legge premissene for utvikling av europeisk og norsk batteriindustri. EUs Green Deal er førende for prioriteringer i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. I tillegg kom EU i 2020 med ny batteriforordning som stiller høye krav til karbonavtrykk og bærekraftige verdikjeder, heter det i meldingen. 

Bovim mener det er avgjørende at Norge deltar aktivt i relevant EU-samarbeid og at virkemiddelapparatets samlede evne til risikoavlastning styrkes.

– Vi har et bredt engasjement innen norsk batteriindustri, men kan og må gjøre mer. Vi ser behovet for et nav i virkemiddelapparatet og er enige i at Norge bør ha store ambisjoner, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.