TETT, KRAFTIG OG STRØMGJERRIG: IBM annonserer at de har fungerende prosessorer bygd med sju nanometer produksjonsteknologi. (Foto: Darryl Bautista/IBM)
TETT, KRAFTIG OG STRØMGJERRIG: IBM annonserer at de har fungerende prosessorer bygd med sju nanometer produksjonsteknologi. (Foto: Darryl Bautista/IBM)

IBM viser supertett prosessor

Det har vært målet lenge, og IBM nådde 7 nm først. Firedobling at kapasitet og lavere energibruk er blant effektene.​

Publisert Sist oppdatert

Sju nanometer produksjonsteknologi for prosessorer har ligget i løypa for prosessorprodusentene i årevis. IBM vant racet, og har demonstrert en fungerende prosessor med denne tettheten.

Kapasiteten er fire ganger gjeldende maksimum basert på 14-nanometerteknologi.

Store tall om små ting

Nanometer-begrepet beskriver avstanden mellom to komponenter i en prosessorbrikke. En nanometer er en milliarddel av en meter. Hovedkomponenten i en prosessorbrikke er transistoren.

IBM hevder at sju-nanometerteknologien åpner for prosessorer med mer enn 20 milliarder transistorer. Det er en dugelig økning fra dagens Intel Broadwell på 14 nanometer, som har 1,9 milliarder transistorer per brikke.

Hovedmaterialet i slike transistorer er silisium, og det går ni silisiumatomer på en nanometer. For å bruke en annen skala: Menneskets arvestoff er kodet i DNA-strenger, som er 2,5 nanometer store. 

Tilbake til germanium

Produsenter som Intel antyder fem nanometer som den fysiske grensen for prosessorer bygd med dagens kjente teknologi og materialer.

IBM løser materialutfordringen med å bruke en ny kombinasjon av silisium og germanium for å oppnå den økte tettheten. Dermed kommer et klassisk materiale til heder og verdighet igjen. Germanium var silikatkomponenten da den første transistoren ble utviklet i 1947.

I tillegg til høyere tetthet gir kombinasjonen også lavere energiforbruk og høyere frekvens. Dette betyr at det kommer til å bli svært kraftige prosessorer som kommer ut av teknologien.

Tungt konsortium

IBM leder et konsortium av flere internasjonale aktører som blant annet involverer Samsung, og der en offentlig deltaker er delstaten New York.

Prosessorutvikling og produksjon er kostbart. For eksempel investerer IBM for sin del 24,6 milliarder kroner (3 milliarder dollar) i samarbeidet, forteller New York Times.

En annen stor investor er Global Foundries, som eies av Abu Dhabi-emiratet. Teknologien vil lisensieres ut til Broadcom, Qualcomm og AMD.

Til deg i løpet av fem år?

Gjeldende beste produksjonsteknologi er 14 nanometer, som både Intel og Samsung leverer. IBM og ARM er i et samarbeid som skal resultere i leveringer av 14 nanometer-brikkesett etter hvert.

Neste produksjonsklare nivå er 10 nanometer, som med normal utviklingstakt vil komme i kommersielle produkter i 2017-2018. Sju nanometer vil komme etter i slutten av dette tiåret.

Kritikere har antydet at grensen på 14 nanometer vil være den reelle grensen for hvor langt dagens teknologi kan nås. I samband med årets 50-årsjubileum av Moores Lov om dobling av transistortetthet hver annet forsikret Intel at denne grensen ikke er nådd ennå. IBM har demonstrert at konkurrenten har helt rett.