TICON-BYGGET: Det 10. etasjes Ticonbygget i Drammen ble oppført i 1962. Nå har bygget fått en digital tvilling. (Alle foto: Multiconsult)
TICON-BYGGET: Det 10. etasjes Ticonbygget i Drammen ble oppført i 1962. Nå har bygget fått en digital tvilling. (Alle foto: Multiconsult)

Autodesk, Swegon og Multiconsult har gått sammen om å realisere digital tvilling for kontorbygg

Nylig etablerte Multiconsult-medarbeidere en digital tvilling med driftsdata og sanntidsdata fra et kontorbygg i Drammen.

 I samarbeid med programvareleverandøren Autodesk og inneklimaleverandøren Swegon har Multiconsult utarbeidet en digital tvilling ved å hente sensordata fra Ticonbygget og koble det sammen med en digital modell av bygget.

– Begrepet digital tvilling har fått økt fokus i bransjen de siste årene. Så vidt vi kjenner til er dette imidlertid en av de første gangene flere aktører i bransjen har gått sammen om å skape en digital tvilling hvor vi har integrert driftsdata og sanntidsdata i en digital modell av et faktisk bygg, og koplet dette sammen i en samlet visning, sier Barbro Brørvik Sæten i en pressemelding fra Multiconsult. Sæten har ledet pilotprosjektet som førte fram til Proof of Consept for Ticonbygget i Drammen. Dette har hun gjort i samarbeid med Magne Ganz i Multiconsult.

– Det har vært en spennende prosess hvor vi har vært avhengig av samarbeidet med Autodesk og Swegon. Dette viser at digital tvilling ikke er noe du kan kjøpe fra hylla, men krever samarbeid på tvers av interessenter og programvare i kombinasjon med vilje og utholdenhet for å lykkes, sier Magne Ganz.

PRIMUS MOTORER: Barbro Brørvik Sæten og Magne Ganz i Multiconsult.
PRIMUS MOTORER: Barbro Brørvik Sæten og Magne Ganz i Multiconsult.

Optimalisere prosesser

En digital tvilling er en digital representasjon av et fysisk bygg, der utveksling av data knytter det fysiske bygget til det digitale, gjerne i sanntid. 

Så vidt vi kjenner til er dette imidlertid en av de første gangene flere aktører i bransjen har gått sammen om å skape en digital tvilling hvor vi har integrert driftsdata og sanntidsdata i en digital modell av et faktisk bygg, og koplet dette sammen i en samlet visning.

Barbro Brørvik Sæten, Multiconsult

Formålet med digitale tvillinger er å optimalisere prosesser relatert til forvaltning av drift og vedlikehold av bygninger. Når data fra et bygg i drift fortløpende samles, legges også grunnlaget for muligheter til å forbedre byggets ytelse og minimere behovet for tilført energi - blant annet ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Multiconsult og Autodesk har brukt de siste 1,5 årene på å lage et konseptbevis for en digital tvilling. Arbeidet har gått parallellt med Autodesks utvikling, og beta-testing av den nye digital tvilling-løsning Tandem.

– Jeg er stolt over å være en del av dette spennende samarbeidet som markerer at vi er godt i gang med arbeidet for å få på plass digitale tvillinger for bygg. Dette er første milepæl på veien, og jeg er sikker på at vi vil oppnå stor suksess når vi fortsetter utviklingen rundt digitale tvillinger, sier Siva Koppula i Autodesk i meldingen.

Modell og sanntidsdata

Pilotprosjektet består av en digital modell av bygningen (BIM) som er koblet til produktspesifikk informasjon og sanntidsdata, slik at man får reelle data fra bygget i bruk i BIM-en. I dette tilfellet er det brukt BIM-baserte verktøy fra Autodesk og selve bygget er skannet og modellert opp av Multiconsult i forbindelse med en rehabilitering i 2018 - 2020. I Ticonbygget er Swegons sensorer og teknikk integrert i BIM-visningen, og på den måten kan data fra driften av bygget avleses direkte i modellen, skriver Multiconsult i meldingen.

- Gjennom den digitale tvillingen blir alt samlet på ett sted, fremfor den vanlige løsningen hvor man må inn i flere systemer for å få den samme oversikten. Det gjør det enkelt og tidseffektivt, samtidig som det gir et godt visuelt inntrykk, sier Barbro Brørvik Sæten.

Avgjørende samarbeid

Det skal ha vært avgjørende for å få til den digitale tvillingen i pilotprosjektet at byggherren Ticon Eiendom og Swegon - en leverandør av løsninger og tjenester innen inneklima - også har ønsket å få til en slik løsning.

MOT NYE PROSJEKTER: - Nå har vi klart å gjøre begrepet digital tvilling til noe helt konkret som kan testes, sier Magne Ganz, som gleder seg til å utforske konseptene videre.
MOT NYE PROSJEKTER: - Nå har vi klart å gjøre begrepet digital tvilling til noe helt konkret som kan testes, sier Magne Ganz, som gleder seg til å utforske konseptene videre.

– Vi i Ticon synes dette er veldig spennende å være en del av. Alle som drifter bygg drømmer om en løsning hvor alt er samlet på ett sted på denne måten, og skulle gjerne hatt det på alle bygg, sier Gunnar Eggesbø, driftsleder i Ticon Eiendom.

Det 10. etasjes Ticonbygget i Drammen ble oppført i 1962 og er i stor grad rehabilitert til et godt miljøbygg, med lavt energiforbruk og egen energiproduksjon, med Multiconsult som en av leietakerne, heter det i meldingen.

– Nå har vi klart å gjøre begrepet digital tvilling til noe helt konkret som kan testes. Vi gleder oss nå til å utforske disse konseptene videre, og vi vil selvfølgelig bruke kunnskapen inn mot andre prosjekter, sier Magne Ganz.