IKKE BRA, MEN ... : Departementet mener Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket. Likevel var skadepotensialet begrenset, og de utvidede tilgangsrettighetene ble brukt til å rette opp i en feil i transmisjonsnettet til en Nødnettbasestasjon. Hendelsen førte ikke til nedetid for Nødnettet, og Broadnet rettet raskt avvikene. De blir derfor ilagt et overtredelsesgebyr, men boten er nedjustert. (Arkivfoto)
IKKE BRA, MEN ... : Departementet mener Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket. Likevel var skadepotensialet begrenset, og de utvidede tilgangsrettighetene ble brukt til å rette opp i en feil i transmisjonsnettet til en Nødnettbasestasjon. Hendelsen førte ikke til nedetid for Nødnettet, og Broadnet rettet raskt avvikene. De blir derfor ilagt et overtredelsesgebyr, men boten er nedjustert. (Arkivfoto)

Globalconnect må betale bot på fem millioner kroner

NØDNETTSAKEN: Departementet halverer overtredelsesgebyret etter klage fra Globalconnect.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kmd) har fattet vedtak om overtredelsesgebyr i den såkalte "Nødnettsaken". Etter en klage fra Globalconnect nedjusteres boten fra 11 millioner kroner til fem millioner kroner. 

Nødnettsaken

I årskiftet 2016/2017 ble det oppdaget uautorisert brukertilgang til deler av Broadnets (nå Globalconnect) styringssystemer. Tilgangen var gitt til personell hos underleverandøren Tech Mahindra som hadde driftsoperasjoner for Broadnet, både i Norge og India.

På bakgrunn av denne hendelsen, gjennomførte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) stedlig tilsyn hos Broadnet. Nkom påla Broadnet å rette ni avvik, samt påla et overtredelsesgebyr for brudd på ekomregelverket på 11 millioner kroner. Det skriver kmd i en pressemelding.

Rettet avvikene

Departementet har nå konkludert med at Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket og kravet om "forsvarlig sikkerhet", og at det derfor er riktig å ilegge et overtredelsesgebyr.

Likevel mener de at skadepotensialet var såpass begrenset. Departementet har også tatt hensyn til at hendelsen i seg selv førte ikke til nedetid for Nødnettet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland understreker i pressemeldingen at det i denne saken var klare brudd på sentrale plikter i ekomregelverket, noe som tilsier at det ilegges et overtredelsesgebyr. Likevel kan Globalconnect høste godt av at de var raske med å rette opp i avvikene:

- Det er likevel verdt å påpeke at det i denne saken ikke skjedde utfall av ekomnett og -tjenester og at Broadnet tok umiddelbart grep i etterkant av hendelsen for å sikre at lignende ikke vil skje i fremtiden, sier hun i meldingen.

Departementet har også tatt hensyn til at flere av avvikene er tett koblet slik at det oppstår en "dominio-effekt" hvor flere avvik springer ut av det samme underliggende forholdet. Departementet har tatt hensyn til dette i sin totalvurdering av saken, slik at de samme forhold ikke vektlegges flere ganger for utmålingen av overtredelsesgebyret, heter det i meldingen.