ALLE PÅ NETT: Det er på høy tid å heve høyhastighets internett til en universell tjeneste som alle bør ha, skriver Arne Joramo. Illustrasjon: iStock
ALLE PÅ NETT: Det er på høy tid å heve høyhastighets internett til en universell tjeneste som alle bør ha, skriver Arne Joramo. Illustrasjon: iStock

Gjør nettet til en USO

TELEKOMMENTAR: Internett er viktigere enn Posten. Nettet bør få USO-status.

Publisert Sist oppdatert

Vet du ikke hva en USO er? Kanskje ikke så rart. Det er historien om fasttelefoni til en obligatorisk tjeneste som alle skulle ha tilbud om: Universal Obligation Services.

En slik tjeneste har også vært postombæring. På NRK TV nylig fikk vi et innslag fra ei bygd som hadde mistet postkassa si. Den var flyttet over sundet et par kilometer vekk. Og lørdagsombæring av post er historie. De uheldige på TV fikk kun post i kassa to kilometer vekk to ganger i uka.

Statssekretær Reynir Johannesson kommenterte med at han mente elektronisk kommunikasjon nå til dags var viktigst og hadde potensiale til erstatte  gammeldags post og vel så det. Sjelden har vi vært så enig med statssekretæren. Det var bare pengene som manglet. Og jeg er oppvokst i ei bygd med postkasse 50 meter fra boligen. Om den er der i dag vet jeg ikke.

6. august 1991 lagde Tim Berners-Lee den første nettsiden basert på hypertekst. Oppfinnelsen som skapte det moderne Internett i den form vi kjenner det i dag med levende grafikk, bilder og video. Før den tid var det tekst og Arpanet.

1992 var jeg med å starte Telecom Revy. Vi visste slett ikke da at internett skulle bli for alle og heller ikke at mobilen skulle bli det.

I de 25 årene siden Berners-Lee publiserte sin navngjetne artikkel  er mye forandret i et rimelig kort historisk perspektiv. Internett kombinert med mobilen som allestedsnærværende terminal er det største. Og at det har forandret verden er alle enige om.

Da jeg så TV-reportasjen om den sentralisert postkassa, slo det meg at verden ikke er for alle, iallfall ikke kommunikasjonsverden. De hadde visstnok dårlig mobilnett og fastnett også der reportasjen ble laget.

Vi har sett dokumentasjon fra bygder i Sogn- og Fjordane og fra Berg på Senja der skolebarna må dra til bygdesenteret både kilometer og mil borte for å kunne gjøre leksene sine.

Det er 200.000 - 300.000 husstander, mer enn en halv million mennesker i Norge, som ikke har tilgang på høyhastighets bredbånd. Det er også fortsatt en del bygdesamfunn uten 4G mobildekning. Alt dette jeg har hatt i mer enn fem år nå her i Oslo. Det er meg komplett uforståelig at mennesker kan bo og ernære seg på levelig vis på steder uten skikkelig nett. Jeg ser da bort fra de som velger selvpålagt isolasjon «der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Det er naturgitt at de mister Posten og kanskje også at det blir så som så med veivedlikeholdet der det kjører en par biler i uka. Men det er faktisk ikke gitt at de ikke skal få fremragende telekommunikasjon. I forhold til all annen nødvendig infrastruktur er bredbånd og mobil kjempebillig. Bare tell opp milliardene på samferdselsbudsjettet; de som går til vei, bane og fly. Det er ingen slike til bredbånd.

Vi leser at skogen kryper opp mot fjellet og at landet gror igjen. Vi hører at kanskje landets fremste ressurser ligger langs vår lange kyst. Det sier seg selv at skal disse ressursene utnyttes, må noen jobbe der og bo der. Noen ganske få milliarder, kanskje det holder med seks statlige over åtte år, kan sørge for det.

For landet er det snakk om «utgifter til inntekts ervervelse» som det heter.  Det er også noe som heter «kitt-og-lim» i samfunnet. Og du verden så mye sosialt bindemiddel det er på nettet. Og der er de som bor mest spredt sidestilt med oss i byene bare de får sine fiberkabler og basestasjoner.

Det er på høy tid å heve høyhastighets internett til en universell tjeneste som alle bør ha.

Det er nemlig slik at internett ble en del av mitt daglige liv på midten av 90-tallet, i likhet med de fleste andre i byene. Over 20 er etterpå er det på høy tid å heve høyhastighets internett til en universell tjeneste som alle bør ha. Før var det Posten. Nå er det nettet. Hvor lenge må slike som meg argumentere før de forstår det i regjeringen og på Stortinget. Ifølge seriøse beregninger til 2025. Tror noen av de som har mistet Posten vil syns det tar alt for lang tid.

Det er på tide å gjøre bredbånd til en USO. Posten er det strengt tatt ikke lenger, og fasttelefonien går mot en sakte død. Nå er det bredbånd og internett det handler om. Har dere glemt det?

Arne Joramo er redaktør i Telecom Revy.