POSISJONERT: Buypass er klare for økt vekst i 2022. Her ved administrerende direktør Gunnar Lindstøl. (Foto: Buypass)

Buypass med sterkt resultat

Buypass øker omsetningen med omtrent ti prosent.

Buypass, leverandør av eID, kunngjorde i dag årsresultatet for 2021, med en total omsetning på 281 millioner kroner. Omsetningen for 2021 er 26 millioner høyere enn fjoråret, og EBIT endte på 28,8 millioner kroner.

– Gjennom 2021 har leveranser av videreutviklede og nye ID- og betalingstjenester bidratt til vekst i både kundemasse og transaksjoner. Dette gjør oss godt posisjonert for videre markedsvekst i 2022, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass, i en pressemelding.

Det er nå over 3 millioner nordmenn med Buypass ID, både med mobil og Buypass Smartkort, begge sertifisert på sikkerhetsnivå eIDAS Høyt, som blant annet gir enkel tilgang til over 4400 offentlige tjenester tilgjengelig via ID-porten. ID-porten, som eies og forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet opplever også stadig vekst i antall innlogginger og virksomheter tilknyttet løsningen.