RUNDEBORDKONFERANSE: Digitaliseringsminister Karianne Tung møtte næringsledere fra ulike bransjer, for å diskutere AI og digitalisering. I møtet delte Rasmus Nord i Sweco synspunkter om hvordan Norge og ministeren burde jobbe med digitalisering og AI i byggenæringen. (Foto: Sweco)
RUNDEBORDKONFERANSE: Digitaliseringsminister Karianne Tung møtte næringsledere fra ulike bransjer, for å diskutere AI og digitalisering. I møtet delte Rasmus Nord i Sweco synspunkter om hvordan Norge og ministeren burde jobbe med digitalisering og AI i byggenæringen. (Foto: Sweco)

Diskuterte byggenæringens digitaliseringsbehov

Da digitaliseringsministeren inviterte bygg- og anleggsnæringen til AI-samtale, fikk hun overrakt flere poenger med behov og krav til digitalisering i bransjen.

Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco, representerte bygge- og anleggsbransjen i et møte med Karianne Tung, etter at flere næringsledere var invitert inn til en rundebordskonferanse med digitaliseringsministeren for å diskutere Norges fremtid innen digitalisering og AI.

I møtet delte Nord synspunkter om hvordan Norge og ministeren burde jobbe med digitalisering og AI fremover, sammen med andre næringsliv-ledere. 

– Vi er som ledere i noen av landets største virksomheter er bekymret for at vi som nasjon underinvesterer i de viktigste byggeklossene for fremtidens Norge: kompetanse, teknologi og innovasjon. Jeg er veldig takknemlig for at digitaliseringsministeren nå inviterte oss inn til en god samtale, der vi fikk lagt frem hva vi håper hun vil arbeide for som digitaliseringsminister, sier Nord i en pressemelding fra Sweco.

Rasmus Nord, og  bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) hadde flere hovedpoenger i møtet, når det kommer til digitalisering i bransjen:

Krav til bransjen: Det er et behov for at offentlig sektor stiller krav i anskaffelser, for å fremme innovasjon og omstilling. Et godt eksempel er Sweco sin Statnett-avtale, der de ble evaluert på hvordan de vil jobbe med innovasjon og utvikling i rammeavtalen. På denne måten kan offentlige kundene våre være pådrivere for omstillingskraft gjennom teknologi.

Vi er som ledere i noen av landets største virksomheter er bekymret for at vi som nasjon underinvesterer i de viktigste byggeklossene for fremtidens Norge: kompetanse, teknologi og innovasjon.

Rasmus Nord, Sweco

Behov for felles digital grunnmur: Det er viktig med åpne koder for effektiv datadeling og utvikling i bransjen. Regjeringen burde investere i en felles digital grunnmur for tilgjengeliggjøring, sikker deling og strukturering av standardiserte data, for å drive frem innovasjon og nyvinning. Vi er en fragmentert bransje med mange ulike behov, og det er et stort behov for kvalitetssikrede, åpne og standardiserte produktdata i bransjen.

EU-reguleringer: Det er et behov for proaktiv tilpasning til EU-reguleringer. Med EU's AI Act på horisonten, er det kritisk at Norge posisjonerer seg for å tilpasse reguleringene til norske forhold. Vi må sikre at de ikke innføres uten tilstrekkelig forberedelse og at de ivaretar norske særinteresser.

Utdanning og forskning: Det er et behov for å styrke utdanning og forskning i teknologi, digitalisering og KI, inkludert tverrfaglige utdanningsløp og innovasjonsløft i byggenæringen.

– Jeg er takknemlig for muligheten til å bidra inn i disse viktige samtalene om Norges digitale fremtid og ser frem til videre samarbeid med både ministeren og andre i bransjen, sier Nord videre i meldingen.