SAMARBEID: Telia og Effera skal samarbeide om å digitalisere byggeplasser ved hjelp av Tingenes Internett. Her inngår Frank Wehus fra Effera og Jon Christian Hillestad fra Telia avtalen. (Foto: Telia pressefoto)

IoT og digitalisering på byggeplassen

Telia og Effera inngår samarbeid om å digitalisere byggeplasser. Sensorer som snakker over mobilnettet står sentralt i arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Byggeplasser har stort potensial for effektivisering ved hjelp av digitalisering. Å kontrollere alle ressurser, både mennesker og maskiner med tanke på tilgjengelighet og hvor godt de blir utnyttet, kan medføre besparelser og prosjekter som holder tidsplanene.

Nå har selskapene Telia og norsk Effera inngått et samarbeid om dette. Effera stiller med sin egenutviklete digitale plattform Insight, som forvalter mennesker og ressurser. Telia stiller med sine mobilteknologier for Tingenes Internett, IoT – Internet of Things – der sensorer og andre ting kommuniserer over mobilnettet.

Nær sanntid

Ved å integrere systemet for ressursstyring med sensorer på byggeplassen, vil det bli mulig for entreprenørene å hente ut informasjon i nær sanntid. Data registreres automatisk, noe som sparer tid som brukes til framdriftsrapportering for personellet på byggeplassen.

– Ta for eksempel utgangspunkt i et større veiprosjekt der det skal tas ut over 7 millioner kubikk med masse og en plan som involverer over 100 maskiner. Det vil ikke være mulig å ha en manuell oversikt på hvor mange og hvilke maskiner som befinner seg hvor til enhver tid. Tradisjonelt vil man ikke se en forsinkelse før det har gått noen uker i en slik situasjon. Med nær sanntid på bevegelsene for alle maskiner i drift, kan man daglig se hvor mange lass med masse som er flyttet og systemet vil kunne varsle dersom faktisk fremdrift ikke er i henhold til plan, forklarer Frank Wehus, administrerende direktør i Effera i en pressemelding.

IoT over mobilnettet

Tanken er altså basert på utstrakt bruk av sensorer på byggeplassen. De kan brukes til å for eksempel vise posisjonen til maskiner, eller RFID-baserte adgangskort som registrerer personellet som befinner seg på arbeidsplassen. I alle tilfeller trenger sensorene en kommunikasjonskanal for å levere dataene sine tilbake til styringssystemet.

Telia har lenge satset på kommunikasjonsstandarder som skal understøtte slike sensorer i store antall. Infrastrukturen til Telia tilbyr teknologiene NB-IoT (Narrowband IoT) og LTE-M (Long Term Evolution for Machines), som begge brukes for datakommunikasjon fra et stort antall ting i mobilcellen, med små datamengder, lavt energiforbruk og billige enhetskostnader.

De store først

Ved digitalisering er det viktig å ikke glemme gevinstrealisering. I dette tilfellet mener partnerne at denne bruken vil raskt gi gevinst, både i regnskapene og i form av høyere sikkerhet, både for mennesker og miljø.

– I første omgang ser vi at det er de store entreprenørene som raskest vil få gevinst ved å ta i bruk løsningen, først for prosjekter isolert, men også på tvers av parallelle prosjekt. Løsningen kan benyttes for interne ressurser, men man kan også inkludere underleverandører. Vi ser dessuten at de som tradisjonelt er underleverandører ved slike prosjekter kan dra stor nytte av en slik løsning, sier Wehus.

– ­Dette er det første partnerskapet som skal digitalisere entreprenørbransjen for alvor, og vår IoT-teknologi og Efferas digitale plattform kan bidra til enorme besparelser gjennom mer effektiv drift av byggeplasser og store prosjekter. I tillegg vil dette samarbeidet tilrettelegge for bedre sikkerhet på anleggene, understreker Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge.