NYTT: Stavanger Universitetssykehus' nybygg på Ullandhaug. (Illustrasjon: SUS2023 v/ Nordic Office of Architecture)

Ny programvare for utbygging av Stavanger Universitetssykehus

Entreprenøren trengte mer avansert løsning.

Publisert Sist oppdatert

Under prosjekteringen av Stavanger Universitetssykehus viste det seg for Aas-Jakobsen og Cowi et behov for en mer avansert løsning for å håndtere store og komplekse byggegropsmodeller enn det som var tilgjengelig.

Powel Construction, som har sitt opphav i Sintef og er et internasjonalt programvarehus, fikk oppdraget. Det gikk ut på å kunne generere en kompleks byggegropsmodell på en mest mulig automatisk måte og samtidig ha muligheten til å regenerere en oppdatert modell ved endringer.

– Modeller som blir geometrisk korrekte ut fra gjeldende input og forutsetninger, gir for det første prosjektet en intuitiv forståelse av og tillit til byggegropen og dens sammenheng med resten av prosjektet. Presise modeller gir også bedre grunnlag for videre prosjektering og beslutninger, sier Erik B. Hersleth, sivilingeniør i Aas-Jakobsen.

Store besparelser

Utviklingen startet høsten 2018, og utviklerne i Powel fant en metode for å videreutvikle eksisterende funksjonalitet i Gemini Terreng ved å ta i bruk  seg underliggende beregningsgrid og gjøre dette om til en punktsky som trianguleres, heter det i en pressemelding.

– Når prosjekterende klarer å finne en praktisk tilnærming til hvordan en byggegrop bør sprenges ut, og samtidig lykkes med å gjøre de geometriske forenklingene som er nødvendige slik at arbeidene er praktisk gjennomførbare, så er det betydelig arbeid og ressurser som kan spares inn. En nøyaktig sprengning resulterer for eksempel i mer optimalt materialforbruk til bunnplate og fundamenter og tilbakefylling rundt og under bygningen, sier Hersleth.

En stor gevinst for prosjektet var dessuten at gravemaskinførerne kunne lese nøyaktige modeller til maskinstyringen og vite hva de skal gjøre steg for steg uten bruk av tegninger eller annet underlag. I tillegg fikk alle disipliner et bedre og lettere tilgjengelig underlag å jobbe videre med.

– Alle disse faktorene fører til bedre forståelse, færre feil og en mer optimal byggegrop, som for prosjektet i sin helhet bør gi en betydelig økonomisk gevinst, sier Hersleth i Aas-Jakobsen.