PAPIRLØS: Statsbygg ønsker å ta en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen. Kravene er derfor en del av vår digitaliseringsstrategi, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm.dir i Statsbygg.(Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)
PAPIRLØS: Statsbygg ønsker å ta en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen. Kravene er derfor en del av vår digitaliseringsstrategi, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm.dir i Statsbygg.(Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)

Krever full digitalisering

Statsbygg innfører krav til at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og at byggeplassene skal være papirløse.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg tror det største hinderet er fordommene, og ikke praksisen i bransjen. Digitaliseringen er på full fart inn. Det mener administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. 

I midten av august gikk den statlige byggherren ut og innførte kontraktskrav om at all prosjektering skulle skje i BIM (bygningsinformasjonsmodeller) og at byggeplassene skulle være papirløse. 

- Statsbygg ønsker å endre byggebransjen gjennom økt digitalisering av hele livsløpet for et bygg, fra planlegging og prosjektering, i byggefase og frem til avhending,sa Nikolaisen da.

BIM som «master»

Bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er ikke nytt, men Statsbygg har erfart at bruken av disse varierer avhengig av kundens krav og preferanser hos leverandørerne. Dette har resultert i at BIM modellen har fått status som en «sideleveranse» i prosjekteringen, mens selve prosjekteringen blir gjennomført med tradisjonelle verktøy. 

- Store deler av bransjen har brukt BIM som et tillegg, og dermed endt opp med dobbeltarbeid. Det er ikke nødvendig lenger, bare gammel vane, sier Nikolaisen til Computerworld. 

Det er dette Statsbygg nå vil snu gjennom å kontraktfeste at BIM modellen skal være «master» og at all informasjon fremover skal genereres og hentes i BIM modellen. Papirtegninger vil erstattes av digitale modeller, men frem til det gjennomføres i praksis skal disse hentes ut fra BIM modellen, og ikke gjennom egne tegningsleveranser. 

Erfaringene har ikke kommet ennå, til det er det for tidlig, men Nikolaisen kan fortelle at kravet har blitt godt mottatt. 

- Statsbygg ønsker å ta en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen. Kravene er derfor en del av vår digitaliseringsstrategi, sier Nikolaisen.