API-RÅD: Et av de mange virkemidlene i NKF Digital er et eget API-råd for industrien, sa Kirsti Kierulf under åpningen av konferansen Digitalisering av Byggenæringen på Oslo Kongressenter. (Foto: Anders Løvøy).
API-RÅD: Et av de mange virkemidlene i NKF Digital er et eget API-råd for industrien, sa Kirsti Kierulf under åpningen av konferansen Digitalisering av Byggenæringen på Oslo Kongressenter. (Foto: Anders Løvøy).

NKF med klar oppfordring til byggenæringen

– Hvis dere vil ha en ambisjon om å jobbe med kommunene, må dere digitalisere.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Kirsti Kierulf, åpnet konferansen Digitalisering av Byggenæringen med en klar oppfordring til bygg-næringen om å bli mer digitale nå.

– Lær dere å forstå kommunene og hvordan beslutningsstrukturene der fungerer og hjelp dem med å bli bedre, var den klare oppfordringen.

NKF digital er en egen digital satsing i kommunene som støtter tre av politikkområdene til KS: God oppvekst og godt liv, Klima- og miljøvennlig utvikling og Attraktive steder og byer. NKF jobber gjennom nettverk, og skal utvikle felles verktøy for samhandling, deling av data, kunnskap og beste praksis.

Det viktigste å digitalisere ifølge Kierulf er drift. Det er viktig fordi 90 prosent av alle bygg er allerede bygget. Selv om man ønsker seg nye bygg, må det jobbes med å endre formål og funksjon på eksisterende bygg for å møte behovene i kommunene.

Stor aktør

Kierulf trekker fram at norske kommuner står for mer enn 60 prosent av alle bestillinger på byggeprosjekter. Kommunene er den byggherren som drifter og forvalter åtte ganger mer enn noen annen byggherre i landet.

Snart vil det være slutt på tildeling av prosjekter til de som ikke leverer prosjektene som digitale modeller til kommunenes FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)-systemer.

Framover skal kommunene bestille integrasjon til kommunale FDV-verktøy for å være i stand til å integrere og dra nytte av digitale data.

Byggprosjekter står for en stor andel av CO2-utslipp, og digitalisering er en forutsetning dersom man skal være i stand til å redusere utslippene. Kommunene skal bli flinkere til å kreve digitalisering på prosjektene, og i næringen må de bli bedre på å ta bestillingene inn i sine BIM-modeller. Dette er en forutsetning for å skape bærekraftige kommuner i framtiden.

NKF skal også se på mulighetsrommet for å skape en sandkasse der man skal utforske potensiale i graph-databaser, utforske rapporteringskrav og chat-bot teknologi, sa Kierulf under åpningen.

Eierskap

I tillegg etterlyste Kierulf at kommunene skal ta bedre eierskap til dataene, siden det er noe staten ikke gjør. Dette er avgjørende for å utvikle egne gode algoritmer, og bli uavhengige av leverandørenes plattform.

Hun etterlyste at bransjen ser til bilindustrien for å se hvordan man skal få til bedre deling og utvikling innenfor byggenæringen.