DIGITALE GENERASJONSSKILLER: Skillene viskes ut når eldre forbrukere nå handler mer på nett enn den yngre generasjonen. (Foto: Andreea Popa/ Unsplash)

Eldre forbrukere handler nå mer på nett enn yngre

De eldre har tatt igjen "millenials-generasjonen" på nettshopping.

Publisert Sist oppdatert

De eldre forbrukerne har passert den såkalte «millenials-generasjonen» og handler nå hyppigere på nett enn yngre forbrukere. Det kommer frem i World Insurance Report, en årlig rapport om forsikringskunder fra Capgemini og Efma.

Trenden har snudd

I undersøkelsen som blant annet viser hvor hyppig forbrukere gjennomfører kjøp på nett eller via apper, kunne man i 2018 se at det var et tydelig skille mellom forbrukere født før og etter 1980. I sistnevnte aldersgruppe, ofte kalt millennials-generasjonen, var det 54 prosent som hyppig handlet digitalt, mot 30 prosent blant eldre forbrukere.

Nå har trenden snudd. I årets rapport har de eldre forbrukerne passert de yngre.

64 prosent av de født før 1980 svarer at de handler digitalt jevnlig. 62 prosent av millennials-generasjonen svarer det samme.

I Norge er det dog ingen forskjell mellom aldersgruppene. Her handler 67 prosent av forbrukerne i begge alderskategorier jevnlig på nettet.

Stordata 

 - Nå kan vi slå fast at digitale vaner er blitt en del av hverdagsmønsteret også for godt voksne og eldre forbrukere. Samtidig viser World Insurance Report 2020 at forbrukerne søker seg mot innovative BigTech-aktører som Google og Amazon fordi disse selskapene er i en unik posisjon til å tilby personlig individuelt tilpassede produkter og tjenester, sier sier forsikringsekspert Cecilie Vatn i Capgemini Invent, i en pressemelding fra selskapet. 

Cecilie Vatn, forsikringsekspert i Capgemini Invent

Ifølge Capgemini viser årets rapport at forbrukerne i økende grad belønner aktører som bruker stordata og innsikt til å skreddersy produkter rettet mot enkeltkunder. 

I rapporten fra 2018 oppga 17 prosent av respondentene at de var villige til å vurdere en forsikringsavtale med BigTech-selskaper. I årets rapport er tallet mer enn doblet; nå oppgir hele 36 prosent at dette kan være aktuelt. Den raske økningen skal ifølge meldingen henge sammen med etterspørselen etter mer bruksbasert og persontilpassede produkter:

- Kunder er villige til å gi fra seg personlig data, forutsatt at man selv har kontroll på hvordan den lagres og brukes, i bytte mot personlig tilpassede produkter og tjenester. Bruk av data gir verdi for begge parter, sier Vatn.

BigTech-selskapene kan i dag nyttiggjøre seg av sanntidsdata fra blant annet taleassistenter og Internet of Things-enheter, noe forsikringsaktører i mindre grad har muligheten til. Det kan fremover bli et stort konkurransefortrinn på forsikringsselskapenes hjemmebane, om BigTech-aktørene trer inn i forsikringsbransjen for alvor, er konklusjonen i World Insurance Report 2020, heter det i meldingen.