NYKOMMER: Atle Hardarson, Heidi Ravndahl og Yrjan Redime i Sopra Steria har samlet seg en oversikt over oppdragstypene i Stavanger. Sopra Steria er nykommer som kompetansefirma innen olje- og gassbransjen. På to år har de vokst fra to personer til 92 ansatte. Så langt harde skaffet seg en rekke spennende oppdrag.
NYKOMMER: Atle Hardarson, Heidi Ravndahl og Yrjan Redime i Sopra Steria har samlet seg en oversikt over oppdragstypene i Stavanger. Sopra Steria er nykommer som kompetansefirma innen olje- og gassbransjen. På to år har de vokst fra to personer til 92 ansatte. Så langt harde skaffet seg en rekke spennende oppdrag.

Skal fornye it-løsningene

Godt rykte og god kompetanse gjør Sopra Sterias fagfolk interessante i olje- og gassbransjen. I et svakt marked fortok konsulentselskapet en rask etablering for to år siden med fokus på neste generasjons it-løsninger for olje- og gass.

Publisert Sist oppdatert

-- Vi har en enorm bredde med tjenester med it-teknologi og forretningsrådgivning i ryggen. Dermed kan vi bidra til neste generasjons løsninger på drift og forvaltning av olje- og gassressursene, sier Ellen Fjeld, ansvarlig for forretningsrådgivning i Sopra Steria i Stavanger.

Sopra Steria etablerte seg i Stavanger i november 2016 med to ansatte. Nå er staben vokst til 92. Det er rykte og relasjoner som har bidratt til veksten hos Sopra Steria.

Partner

-- Vi er partner med våre kunder, vi jobber i tett samarbeide med dem. Med kontor i Stavanger har vi nærhet til kundene og til bransjen. Vi satser videre i sektoren industri, olje og gass. Hos flere kunder bidrar vi med teknisk ekspertise innen sikkerhet, samhandling og anskaffelse, påpeker Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

De siste åtte årene har Sopra Steria vært partner til flere store olje- og oljeserviceselskaper.

Det er effektivisering av verdikjeden ved å bygge en digital verdikjede, utforske hvordan ny teknologi kan øke kundenes konkurransekraft og leveringsevne, analyse av store datavolumer og AI/maskinlæring, blokk-kjede og talefunksjon (chatbot) Sopra Steria bidrar til å løse i samarbeid med kundene sine.

Hvem de jobber for vil ikke Sopra Steria snakke om, men Aker BP, Vår og Wintershall er sannsynligvis tre etablerte kunder.

Et spennende prosjekt som mange har interesse av gjelder å effektivisere frakt av containere til boreoperasjoner. Viktige parametere er værforhold og sporingsteknologi.

-- Vi gjør mye rundt digitalisering, sikkerhet, risiko og toleransegrenser, fortsetter Ellen Fjeld.

Samhandling står sentralt. Det er mye interesse rundt Microsoft Office 365. Det krever teknisk bistand, spesielt rundt One Note, Sharepoint og Teams i forbindelse med bruk av Azure.

Neste generasjon

-- Vår oppgave er å legge til smartness, men problemstillingen er at sikkerhet er blitt en samfunnsutfordring vi må takle for kundene våre, sier Heidi Ravndal, sjef for digitale plattformtjenester i Sopra Steria Stavanger.

For det er neste generasjons it-løsninger for olje- og gassbransjen Sopra Steria er opptatt av. Derfor jobber de for Kværner for å forbedre styrkeberegninger ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Det benyttes tredimensjonale modeller for å optimalisere oljerigger med hensyn til styrke og kostnader.

Derfor jobber Sopra Steria for Equinors forskningsavdeling i Trondheim med å utvikle løsninger rundt bruk av Microsoft Hololens i forbindelse med konstruksjon og vedlikehold av plattformer. Hensikten er å se om en plattform er satt sammen på riktig måte ved å se en tredimensjonal modell samtidig med den virkelige.

Med så mange fusjoner i olje- og gassbransjen de senere årene og hvor myndighetene har oppfordret nye selskaper til å søke på utlyste felt, kreves det en ny tilnærming til applikasjoner og programvareverktøy.

-- Sopra Steria har hjulpet en av våre største kunder med deres transformasjonsprosjekter, både av it-organisasjoner og it-systemer, påpeker Kjell Rusti.

Nye selskaper

Det er særlig refusjonsordningen for letekostnadene som har fått nye selskaper på banen. I begynnelsen av året ble det delt ut 83 nye lisenser for utvinning. Disse lisensene ble gitt til 33 oljeselskaper i forbindelse med TFO 2018.

TFO henviser til forhåndsdefinerte områder og omfatter 14 lisenser i Barentshavet, 37 lisenser i Nordsjøen og 32 i Norskehavet.

En rekke av disse oljeselskapene trenger å fornye sine applikasjoner, delvis på grunn av fusjoner, delvis for å få gode lete- og utvinningsverktøy. Derfor er nye kreative løsninger ettertraktet. Åpen kildekode vil kunne bidra i fremtiden.

For mange ønsker et lavere kostnadsnivå enn det de store etablerte programvareleverandørene som Baker Hughes, Dug, Emerson, Geoteric, Haliburton, IHS, Ikon Science, Kappa, Paradigm, Petroleum Experts, Roxar og Schlumberger representerer.

Schlumberger er verdens største tjenesteselskap innen olje og gass med en omsetning på over 30 milliarder dollar. Bare deler av dette stammer fra programvare.

Med store fortjenester hos leteselskapene har de etablerte programvareleverandørene innen olje- og gass kunnet ta seg godt betalt. Nye oljeselskaper ser derfor etter alternativer. De ønsker seg et lavere kostnadsnivå.

Oppleve

-- Teknologi er i bunn og grunn bare teknologi. Det er hvordan du bruker teknologien for å understøtte forretningsvirksomheten at verdiskapningen skjer, forklarer Heidi Ravndal.

Av den grunn er Sopra Steria opptatt av hvordan brukerne skal oppleve tjenestene sine. For de ansatte i olje og serviceindustrien er velkvalifiserte ansatte.

-- Vi må ha med oss hele leveransekjeden, tenke behov og vurdere etterspørselen, sier Yrjan Reime, seksjonssjef for digitale plattformtjenester.

Derfor satser Sopra Steria på tjenestedesign hvor brukerperspektivet vektlegges mer. Hvordan de ansatte jobber skal påvirke i større grad, enn bare en design basert på fagfolks premisser. Hensikten er å forenkle arbeidsdagen til de ansatte.

Mens brukerbetjening skapte stor interesse eksempelvis via DND-konferansen Yggdrasil er det nå konferanser basert på tjenestedesign som får designere og it-fagfolk entusiastiske. Konferansen i Tromsø 7. februar var nærmest overbooket. Alle Workshoppene hadde vært utsolgt lenge. Riktignok handler tjenestedesign også om arkitektur, men arkitekturen for kommende tjenester er viktig.

-- Hos flere kunder har vi ansvar for infrastrukturdrift og forvaltning av applikasjonsporteføljer, forklarer Kjell Rusti.

Kan lære

Sopra Steria ser at ved å forvalte tjenester for olje- gassbransjen kan man lære. Kanskje trengs det administrasjon av tjenestene, Service Management, hvor programvaren Service Now kan være svaret.

-- Ledelsen i olje- og gass vil ha et brukerorientert målbilde. Den er ikke så opptatt av teknologien så lenge de har tillit til at du klarer å levere, hevder Heidi Ravndal.

I Stavanger har Sopra Steria mye «seniorkompetanse». Så nå gjelder det å få inn nye flinke folk for å oppnå en god balanse. Derfor gjelder å tiltrekke seg nyutdannete. For Sopra Steria ønsker å få fart på endringer hos sine kunder innen olje- og gass.

Til nå har mange selskaper innen olje- og gass vokst på tradisjonell måte basert på egne funn eller basert på lisensandeler. Da har selskapene anskaffet den programvaren som har vært ansett mest fordelaktig som eksempelvis Schlumberger.

Men nå skjer det oppkjøp og fusjoner mens flere etablerte trekker seg ut. Da arver det «nye» selskapet systemer, mennesker og forretningskultur, ikke nødvendigvis lett å forene. Det må skapes et felles DNA i forhold til kultur.

--Sammenslåing setter fart på digitalisering fordi det er kostbare prosesser i olje- og gass. Det gjelder å bygge opp en delingskultur. Det trengs kunnskapsdeling hvor ledelsen må gjøre de riktige grepene for å omsette dette i praksis, påpeker Yrjan Reime.

Med sine relasjoner og kompetanse vet Sopra Steria hvem som er de flinke ansatte hos kundene. De ser at teknologi gir dem fortrinn i forhold til å sikre produksjonen. Rett informasjon, til rett tid, til de rette fagfolkene og i rett mengde, gjelder fortsatt.

Derfor er det viktig for Sopra Steria hvordan måten de opptrer på og at de er dyktige og omgjengelige hvis skal de oppnå suksess på et nytt innsatsområde.