OGSÅ I NORGE: Helsinki-baserte Tieto har kontor i over 20 land, inkludert Norge. Christian Schøyen er sjef for Tieto i Norge. (Pressefoto)

Cerdo outsourcer til Tieto

Cerdo setter ut administrative betalings- og sparetjenester for bank- og finanssektoren til Tieto. Flere ansatte blir med på overgangen.

Administrasjonsselskapet Cerdo, eid av Sparebanken Öresund som igjen er eid av Swebank, ble etablert som outsourcingselskap for flere svenske banker i 2001. Nå har selskapet inngått en avtale med det finske tjenesteselskapet Tieto, som vil overta Cerdos administrative betalings- og sparetjenester.

De to selskapene har samarbeidet siden 2006, hovedsakelig på fond, verdipapir og kort, og de to har i fellesskap utviklet skyløsninger bank og finans. 

- Som følge av et svært produktivt samarbeid, er dette et naturlig steg videre, sier direktør Anneli Ödèn i Cerdo Bankpartner i en melding.

Tietos sjef for banktjenester, Vahid Zohali, mener at avtalen styrker Tietos posisjon som partner for bank- og finanssektoren i Norden. 

- Vi er svært fornøyde med å få helhetsansvaret for bankenes administrative tjenester, inkludert system- og prosesshåndtering, sier Zohali.

Under avtalen vil et ukjent antall av Cerdos medarbeidere bli overført til Tieto.