DEBATT: 

HVILKE, ELLER HVA? Bønner? Eller bønner? ChatGPT var litt i tvil om forskjellen, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. (Foto: Unsplash)

Forskjellen på bønner og bønner

Debatt: GhatGPP? For en tid tilbake testet Rune Aale-Hansen ut ChatGPT.

Publisert

For en tid tilbake testet jeg ut ChatGPT med spørsmålet: «Hva er forskjell på bønner og bønner». 

«Det er ingen forskjell», svarte orakelet. 

Jo, insisterte jeg: «Det ene er «en bønn» i flertall og det andre er «en bønne» i flertall». 

Å ja, svarte ChatGPT, og satte pris på belæringen.

Litt banalt og dumt eksempel, kanskje?

Hensikten var å teste ut hvor gunstig denne intelligensen er. Teknologi er spennende og utvikler seg stadig, men også her er det på sin plass med kritiske spørsmål til kvalitet og kildekontroll; ikke minst i lys av økt omfang av desinformasjon og falske nyheter.

I Regnskap Norge er vi i full sving med å se på hvordan vi kan anvende dette verktøyet på en god måte. Kan vi styrke egen svartjeneste til regnskapsførere som trenger bistand til tolking av krevende skatte- og avgiftsregler? Kan vi utvikle mer pedagogisk stimulerende kompetansetilbud for å sikre et godt etterutdanningstilbud til landets statsautoriserte regnskapsførere? Ja, hva er det vi ikke kan bruke kunstig intelligens til?

I takt med økt læring basert på tilgang på data, blir ChatGPT stadig mer relevant som verktøy.

I takt med økt læring basert på tilgang på data, blir ChatGPT stadig mer relevant som verktøy. Det gjelder for flere av oss i en travel hverdag. Verdien avhenger imidlertid av trygghet til kvaliteten og svarene som ved behov kan ettergås, tilsvarende tjenesten Bing som har kildehenvisninger.

En klar svakhet er at ChatGPT genererer sin kunnskap basert på innsamling av massedata. Dette betyr blant annet at den er god på svar basert på mengden av historiske data, men i mindre grad basert på ny data og ny kunnskap. Derfor er det, enn så lenge, etterslep på kvaliteten i svarene som gis.

Regnskap Norge omfavner ChatGPT som et spennende og relevant verktøy som vi tror blir stadig bedre. Samtidig er vi klar over begrensningene på dagens kvalitet. Og da klarer vi å skille mellom ChatGPT og ChatGPP.