PASIENTEN I SENTRUM: Checkwares digitaliseringløsning skal gi helsepersonell mer tid til pasientene, og åpner for enklere pasientmedvirkning. (Illustrasjonsfoto: PourquoiPas/Pixabay.com)
PASIENTEN I SENTRUM: Checkwares digitaliseringløsning skal gi helsepersonell mer tid til pasientene, og åpner for enklere pasientmedvirkning. (Illustrasjonsfoto: PourquoiPas/Pixabay.com) 

Helse Vest velger Checkware

Får digitaliseringsløsning til bruk i administrasjon av pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling.

E-helse selskapet Checkware har levert løsninger for digital pasientmedvirkning til offentlig og privat helsesektor siden 2007. Selskapet har kontor i Norge og Storbritannia.

Nå har Checkware vunnet avtale med Helse Vest om levering av digital løsning som skal erstatte manuelle og papirbaserte rutiner for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling. 

Viktig med regionale løsninger

Helse Vest er ifølge Checkware den første regionen i landet som lar alle helseforetakene ta del i digitaliseringen på dette området.

- Det er viktig å få til felles regionale løsninger for psykometriske tester, dette kan vi nå få realisert gjennom bruk av Checkware, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest.

Den den nye løsningen kan helsepersonell automatisere mye av det administrative arbeidet med å samle inn og bearbeide data, og får tilgang til kartleggingsverktøy. Tester via internett legger til rette for at pasientene selv kan rapportere om sine utfordringer. Helse Vest skal i tillegg til psykisk helse og rusbehandling også kjøre et prøveprosjekt med tester som måler somatiske forhold som for eksempel smerte, pustevansker og livskvalitet. 

- Fagmiljøet har gått gjennom utvalget av tester som benyttes og gitt en felles anbefaling til hvilke som skal inngå ved bruk av Checkware. Dette gir et bedre utvalg av tester, en enklere forvaltning av ikt-støtten og et viktig steg i digitaliseringen av disse tjenestene, sier Hansen.

Til syvende og sist er målet er at helsepersonell skal få mer tid til overs som kan brukes på pasientene isteden for på administrative oppgaver.

- Resultatet er mer helse for pengene, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i Checkware.

Gode erfaringer i Førde

Helse Førde har de allerede tatt i bruk Checkware, og har opparbeidet gode erfaringer.

- Vi har utviklet våre egne skjema som pasienten besvarer før time. Systemet vil åpne for bedre pasientmedvirkning i behandling, og det vil være med på å utjevne maktforskjellene som ligger i møtet mellom behandler og pasient, sier fagsjef Christian Moltu ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde. 

Resultatene fra pasientens besvarelser fremstilles for helsepersonell i form av grafiske, oversiktlige figurer, og behandlingsforløpet kan overføres elektronisk til DIPS på en bedre og enklere måte enn før, opplyser han.

Andre Checkware-kunder inkludererSt.Olavs Hospital, LHL Helse og King’s College London.

Helse Vest har ansvar for alle sykehusene på Vestlandet, leverer helsetjenester til over en million innbyggere, og har 27.300 ansatte. Budsjett for 2015 er 27,5 milliarder kroner.