VIDEOMØTE OG SAMHANDLING: Norske ledere i privat og offentlig sektor ønsker seg videokonferanse, kontaktsenter og dokumentdeling i nettskyen, i følge en undersøkelse fra Datametrix. (Illustrasjonsfoto)
VIDEOMØTE OG SAMHANDLING: Norske ledere i privat og offentlig sektor ønsker seg videokonferanse, kontaktsenter og dokumentdeling i nettskyen, i følge en undersøkelse fra Datametrix. (Illustrasjonsfoto)

Lederne vil ha videomøter

I en undersøkelse om samhandlingsløsninger svarer ledere i 300 private og offentlige virksomheter at det de ønsker seg mest er videomøter.

Nettskyen er kommet for i bli, og stadig flere løsninger finner veien fra dataskapet på kontoret og ut i den store verden. Spesielt samhandlingsløsninger er egnet for transformasjon fra lokal til skytjeneste, så sant det er mulig av forskjellige person- og bedriftshensyn.

Nå har Norstat på vegne av den Telenor-eide kommunikasjonsspesialisten Datametrix utført en undersøkelse om samhandling i nettskyen blant 300 ledere i offentlig og privat sektor.

Her kommer det frem at flere ledere har begynt å merke trenden enn i fjor. 61 prosent mener det er interessant å få levert samhandlingsløsninger fra nettskyen, og 66 prosent er interessert i skybaserte videomøter. Dette er en økning på henholdsvis 15 og 24 prosent sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor, da 53 prosent svarte det samme.

Offentlige ledere vil ha video

Offentlig sektor skiller seg ut på videomøte-fronten, for her svarte 83 prosent at de kune tenke seg videokonferanse via skybasert tjeneste.

- Tradisjonelle video- og samhandlingsløsninger har vært relativt investeringskrevende å ta i bruk. Samhandling og video levert som skytjeneste hvor man betaler for bruk per bruker gjør disse løsningene mye mer tilgjengelige for det brede lag av norske bedrifter, mener produktdirektør Geir Kalleberg i Datametrix.

Han mener offentlig sektor har et behov for koordinering og møtevirksomhet på tvers av enheter, etater og lokasjoner, og at videokonferanse er et verktøy for å effektivisere hverdagen og gi bedre samhandling på tvers.

Kontaktsenter i skyen

Området som har vokst mest siden i fjor er riktignok kontaktsenter i skyen. 43 prosent ønsker seg dette, opp 30 prosent fra i fjor.

Kalleberg forventer "sterkt voksende interesse" for kontaktsenter i årene som kommer.

Totalt sett er det fortsatt fil- og dokumentdeling som havner høyest på prioriteringslista. 73 prosent av respondentene ønsker seg dette. Noe overraskende er denne andelen den samme som i fjor.

Til slutt kommer IP-telefoni, som 45 prosent vil ha levert fra nettskyen.

- I en tid hvor mange norske virksomheter jakter på kostnadsbesparelser, effektiviseringsgevinster og it-løsninger som understøtter forretningsprosessene tror jeg markedet for skybaserte løsninger for video og samhandling vil vokse betydelig fremover, avsluter Kalleberg.