INTEGRATORER: Mads Myrvoll og Erik Kyllingstad i Sopra Steria står bak den nylanserte norske appen «Signicat Sign for ServiceNow», som integrerer Signicat signering inn i Servicenow. (Foto: Sopra Steria/Kristin Jacobsen)

Sopra Steria Norge har integrert Signicat signering inn i Servicenow

Norskutviklet løsning med globale ambisjoner.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes mange virksomhetsprosesser som i utgangspunktet enkelt burde la seg effektivisere ved hjelp av digitale støttesystemer, men som likevel ikke går raskere og billigere, fordi det stadig står igjen en svært analog prosess: signaturer. Regnskap, styreprotokoller, kontrakter og mange andre dokumenter må skrives ut, signeres, og re-digitaliseres for å gå inn i en digital arbeidsflyt.

Servicenow er et skybasert system som understøtter digitale arbeidsflyter, og Sopra Steria er det konsulentselskapet i Norge som har satset mest på dette systemet. Nå melder selskapet at de har publisert sin første applikasjon for Servicenow-plattformen, og denne integrerer digitale signaturer fra markedsledende Signicat rett inn i arbeidsflytene i Servicenow. Denne løsningen mener Sopra Steria kan ha et globalt potensial.

Raskt og trygt

Appen «Signicat Sign for Servicenow» skal altså bidra til adskillig raskere arbeidsflyt ved å bruke elektroniske signaturer i stedet for håndskrevne. Dette er like sikkert som tradisjonelle signaturer, og er adskillig raskere og enklere enn å bruke papirbaserte prosedyrer.

I appen kan brukeren selv velge hvilket sikkerhetsnivå som passer best. Mindre sentrale dokumenter kan signeres ved hjelp av en SMS-kode, mens viktige dokumenter kan signeres med Buypass eller BankID.

– Virksomheter er oppe og går med løsningen innen kort tid, og kan raskt dra nytte av effektivisert arbeidsflyt, sier Mads Myrvoll, direktør og ansvarlig for Sopra Sterias satsning på ServiceNow, i en pressemelding.

Han forteller at konsulentselskapet har globale ambisjoner med den norskutviklede applikasjonen.

– I første omgang konsentrerer vi oss om det nordiske markedet, men det er klart at applikasjonen har et globalt potensial som vi etter hvert ønsker å utforske sammen med Signicat, sier Myrvoll.

Kunden er klar

Sopra Steria har utviklet applikasjonen i samarbeid med dagligvarekjeden Rema 1000. Der har løsningen mottatt gode tilbakemeldinger fra brukerne.

– Vi må håndtere store mengder årsregnskap, styrepapirer og kontrakter, og alt må signeres av flere personer. Applikasjonen gjør at vi kan digitalisere en stor og distraherende papirmølle på tvers av avdelinger. Den gjør at vi slipper å forholde oss til skannere og fysiske dokumenter som uansett skal lagres digitalt. Appen gjør det enklere og tryggere i en ny hverdag for våre ansatte og alle partnere vi er i samarbeid med, sier Kim Hermansen, leder innen System- og Prosessutvikling, Regnskap i Rema 1000.

Mads Myrvoll i Sopra Steria avslører også at første kunde allerede er i boks:

– Vår første kunde er oss selv. Med nesten 2.000 medarbeidere og en omsetning på flere milliarder kroner i Norge alene, sier det seg selv at vi genererer store mengder med avtaledokumenter som skal signeres. Derfor tar vi med glede vår egen medisin og regner med å oppnå bedre arbeidsflyt og en betydelig effektiviseringsgevinst, sier han.

Milliardmarked

I bunnen av løsningen ligger altså teknologi fra det Trondheimsbaserte selskapet Signicat, som står bak verdens største digitale ID-nav. Selskapets løsninger møter alle krav i strengt regulerte bransjer og markeder. I Norge er Signicat den største leverandøren av BankID på markedet.

Innen 2023 anslås det at markedet for elektroniske signaturer vil være verdt 5,5 milliarder dollar, ifølge Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

– Etterspørselen etter elektroniske signaturer er inne i en eksponentiell vekst. Covid-19 har gjort at dette blir viktigere enn noen gang, siden fysisk oppmøte for å signere dokumenter ofte ikke er mulig eller ønskelig, sier han.