HJEMLEVERING: Droner får økt betydning i morgendagens logistikkløsninger, mener artikkelforfatteren. (Foto: Pixabay)

Nå leverer snart dronene hjem til deg!

El-sparkesyklene har vist hvor fort det går å rulle ut nye mobilitetsløsninger. Disse erfaringene bør legges til grunn i forkant av den neste logistikkrevolusjonen.

Publisert

Det finnes mange videoer om hvordan logistikkaktører har testet leveranser i urbane strøk med bruk av droner. Selv om de store handelsaktørene i verden har vært ivrige til å sjekke hvordan dronene egner seg for å levere små pakker, mat, medisiner, vaksiner, reservedeler og lignende, har få kommet seg videre fra pilotstadiet.

Likevel skjer det såpass mye spennende at det er god grunn til å følge med:

Anne-Sofie Risåsen er Norge- og Nordensjef i Cognizant. (Foto: Cognizant)
  • Wing, et selskap som eies av Google-morselskapet Alphabet, leverte over 140.000 forsendelser i 2021 – 600 prosent mer enn året før.
  • Matternet har flydd oppdrag for Swiss Post i over fem år.
  • I Arkansas kan du handle på Walmart og få varene levert hjem med drone, og tilbudet utvides til fem andre stater i løpet av 2022.
  • Selskapet Manna har passert 100.000 unike droneleveringer av mat og drikke i Irland, og jobber nå med å legge Europa for sine føtter.

Farvel, rushtid

Som vi så med el-sykkelboomen, går utviklingen rasende fort når den først får fotfeste. Det er ikke lenge siden droner som logistikkmiddel var urealistisk på grunn av begrensninger innen teknologi, batterikapasitet, lasteevne og kostnader. Her har det skjedd kvantesprang. Likevel er det en del utfordringer som må løses før du har en latte-leverende drone på døra:

  • Økt droneaktivitet påvirker et allerede strengt regulert luftrom. Trolig må det etableres egne dronekorridorer dersom fullskala dronelevering skal bli en realitet.
  • Regelverket slik det er i dag er, til tross for nylige endringer og utbygginger, er ikke klart for at droner skal bli en naturlig del av dagens infrastruktur og logistikkmønstre.
  • Personvernutfordringene er et tilbakevendende tema når det gjelder droner, ettersom de bruker både GPS og kameraer ved pakkelevering.
  • Investeringskostnadene er fremdeles høye, men vil bli mer og mer overkommelige.
  • Vi vet ikke nok ennå om effekten av økt droneflyving på natur- og fugleliv. Men fugler har faktisk angrepet droner i troen på at de var byttedyr eller en trussel.

Lekser lært fra el-sparkesykkelen

Noe av det fremste vi lærte fra el-sparkesykkelrevolusjonen er at regelverk og infrastruktur må på plass før fortauene fylles av sparkesykler på tvers, og legevakta av brudd og hodeskader. Det samme vil gjelde kommersialiseringen av varetransport via drone hjem til deg og meg. Kommer vi dit at luftrommet reguleres i henhold til økt droneaktivitet, operatører innordner seg et nytt og fremtidsrettet regelverk og droneteknologi og infrastruktur gjør de hundre prosent trygt for mennesker og gods, vil vi trolig fly inn i en ny logistikkrevolusjon veldig raskt. Dronene vil ikke erstatte vareleveranser via vei, bane, sjø og fly, men likevel langt på vei spille en viktig rolle i jakten på raskere varetilgang og grønnere leveringsmåter.