GPD FART: Trond Eilertsen rapporterer om stor etterspørsel etter Computas tjenester og kompetanse i 2021. (Foto: Computas)
GPD FART: Trond Eilertsen rapporterer om stor etterspørsel etter Computas tjenester og kompetanse i 2021. (Foto: Computas)

Computas med stø kurs gjennom pandemien

Computas har fokusert på stabilitet og langsiktighet gjennom pandemien. Nå rigger selskapet for vekst.

Publisert

Computas har lagt frem regnskapet for 2021. Det viser en omsetning i konsernet på 561,7 millioner kroner, noe som er en økning på 7 prosent sammenlignet med året før. Resultatet endte på 30 millioner kroner, mot 33,2 millioner i 2020.

– Det har vært stor etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse også gjennom 2021, både hos eksisterende og nye kunder. Oppstarten av året ble likevel preget av en del omstilling der flere konsulenter skulle overføres til nye oppdrag, sier administrerende direktør Trond Eilertsen i en pressemelding.

Han sikter blant annet til ny rammeavtale med NAV.

– I ettertid er det lett å si at vi kunne ha trykket litt hardere på gasspedalen og økt overskuddet vårt. Spesielt med tanke på rekruttering. Men gjennom 2020 og første halvdel av 2021 har det vært fokus på stabilitet og langsiktighet ovenfor både ansatte og kunder. Utover i 2021 har vi imidlertid gjort betydelige investeringer som styrker vår posisjon for 2022 og fremover, sier Eilertsen.

I ettertid er det lett å si at vi kunne ha trykket litt hardere på gasspedalen og økt overskuddet vårt.

Han peker spesifikt på oppkjøp av danske Sharkcell, investeringer i teknologi-partnerskap og nye forretningsområder som videresalg av tredjepartsløsninger.

– Vi har store vekstambisjoner for 2022 og mener vi har skapt en god plattform det siste året for nettopp det. Så langt har årets startet veldig sterkt både med tanke på omsetning og inntjening, sier han.

Gode fremtidsutsikter

I tillegg til salg av konsulenttjenester ser Computas store muligheter i videresalg og konseptualisering av tjenestetilbud knyttet til skyplattformene Google Cloud og Microsoft Azure, men også lisenser fra flere utvalgte tredjeparter. Markedet innen både offentlig og privat sektor forventes av selskapet å være økende, spesielt rundt kompetanse knyttet til moderne skyteknologi.

– De teknologiske mulighetene for digitalisering er enorme, men det er også et stadig mer krevende landskap der innovasjon skal balanseres med juridiske, etiske og sikkerhetsmessige hensyn. Det er viktig for Computas å støtte kundene på alle disse områdene, og det er vi godt rigget for, sier Eilertsen