REALITETESORIENTERING: Computas-sjef Trond Eilertsen mener politikerne bremser digitaliseringen, både i offentlig og privat sektor. Han utfordrer dem til å realitetsorientere seg, og se på behovet for digitalisering i en større samfunnskontekst. (Foto: Computas)

– Regjeringen må klargjøre reglene for it-konsulentbruk

Kompetansemangel og uheldige konsekvenser av nye bemanningsregler forsinker digitaliseringen, mener Computas-sjef Trond Eilertsen.

For fjerde gang har Norstat på vegne av Computas spurt ledere i offentlig og privat sektor om digitaliseringstiltakene som er gjennomført det siste året, og hva de planlegger i tiden som kommer. Årets undersøkelse viser at digitaliseringstakten har stabilisert seg på et høyt nivå.

– Norske virksomheter holder fortsatt høyt ambisjonsnivå for digitaliseringen. Halvparten av virksomhetene sier de vil ta i bruk nye løsninger og tjenester de kommende månedene, og nå er snart ni av ti i skyen, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, i en pressemelding.

Han er imidlertid bekymret for at rekrutteringen til it-sektoren. Fire av ti ledere i undersøkelsen oppgir at utfordringer med rekruttering både forsinker prosjekter og begrenser ønsket digitaliseringstakt.

– Det er behov for langt flere it-studieplasser, og regjeringen må også klargjøre reglene for it-konsulentbruk i offentlige virksomheter, slår han fast.

Hindres av bemanningsregler

Eilertsen mener regjeringens pålegg om å redusere bruken av eksterne konsulenter i statlige virksomheter har ført til forvirring innen digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

Det er politikernes ansvar at vi nå har knapphet på it-kompetanse i Norge.

Trond Eilertsen, Computas

Han viser til undersøkelsen, hvor 51 prosent av ledere i offentlig sektor oppgir at de er avhengige av innleid it-kompetanse for å lykkes med digitaliseringsplanene sine. Og at 24 prosent mener at myndighetens begrensninger har ført til forsinkelser, mens 18 prosent oppgir at de er usikre på hvordan de skal tolke reglene om bruk av it-konsulenter. 

– Det er politikernes ansvar at vi nå har knapphet på it-kompetanse i Norge. Både offentlig og privat sektor er avhengig av videre digitalisering for effektivisering og konkurransekraft, sier Eilertsen.

– Men behovene for kapasitet og spisskompetanse i en virksomhet vil være i stadig endring, og derfor er det en god løsning å dele på kompetansen gjennom bruk av it-konsulenter. Det er lite bærekraftig om offentlig sektor skal løse alle digitaliseringsoppgaver basert på egne, faste ansatte, sier Eilertsen. 

NB: Computas presenterer funnene fra undersøkelsen under en debatt på Arendalsuka, tirsdag 15. august kl. 1300.