STORE BETYDNING: At aksepten for hjemmekontor øker, har stor samfunnsmessig betydning. (Foto: Istock)
STORE BETYDNING: At aksepten for hjemmekontor øker, har stor samfunnsmessig betydning. (Foto: Istock)

Covid19 – det er mørkt før det blir lys

LEDER: Pandemien tærer på, men digitaliseringen skyter fart.

Publisert Sist oppdatert

Det har gått ni måneder siden verden og Norge stengte ned. Nå er vaksinen på trappene, og med litt medvind kan vi håpe på gradvis mer normalitet i løpet av 2021. Det er det mange som på et personlig plan ser frem til. Restriksjoner, smittevern og hjemmekontor har over tid en pris i isolasjon og monotoni. Så selv om bruken av hjemmekontor trolig blir høyere etter pandemien enn den var før, er det nok også mange som lengter etter en kollegial prat ved kaffeautomaten og et fellesmøte på jobben.

Men det er jo for dem som har en jobb å gå til. For de næringene som i praksis har blitt tvunget til å sette driften på pause, som transport, hotell/reiseliv, turisme, uteliv, kurs og konferanser, er det vesentlig verre. Selv om mange bedrifter i disse næringene til nå har holdt seg i live ved hjelp av krisepakker og egne oppsparte midler, må vi – blant annet ifølge NHO – forvente et ras med konkurser utover våren. Mange bedrifter står bare et skattetrekk eller momstermin unna skifteretten. For næringslivet blir det derfor trolig vesentlig verre før det blir bedre. Og for ordens skyld – de som er hardest rammet av Covid19 er selvsagt dem som har fått alvorlig sykdom og familiene som har mistet noen de er glad i.

Likevel, det er ikke bare mørkt. Pandemien har tvunget mange virksomheter i Norge til nødvendig digitalisering. Både offentlig og privat sektor har funnet veier til effektivisering som det av ulike årsaker har vært vanskelig å realisere i en normal-tid. Det mest åpenbare er selvsagt video-møter fremfor utstrakt reisevirksomhet, men den samme effekten gjelder for svært mange prosesser som tidligere har forutsatt at mennesker møtes. I tillegg kommer usikkerhet rundt fremtidig inntjening inn som en faktor. For næringslivet setter det automatisk i gang innovasjonsprosesser for å sikre livets rett. Denne tidsånden vil Norges konkurransekraft nyte godt av også etter at krisen er over. Det er i tider hvor man blir tvunget til å tenke nytt at de beste ideene blir realisert.

En annen faktor er av rent transport- og distriktspolitisk natur. Som nevnt over er det få som tror kontorarbeid i fremtiden utelukkende vil skje på arbeidsplassen. Vi har i 2020 lært at det er fullt mulig å være en god medarbeider fra hjemmekontoret. Dette har mange implikasjoner. Det gir håp for delene av Norge som nå opplever fraflytting at det er mulig å bo i Finnmark, men være arbeidstager i Bergen. For familier i tidsklemme gjør det livet veldig mye enklere om man ikke sitte i rushtrafikken klokken 0700 – som også påvirker trafikken inn og ut av de store byene. For næringslivet er det også en veldig stor gevinst at man kan tenke rekruttering i et mye større bilde. Det vil gjøre det lettere å finne den riktige kompetansen.

Covid19 har vært og kommer fortsatt til å bli en prøvelse. Men ved inngangen til et nytt år er det lov å tro at det på den andre siden kanskje ser ganske lyst ut. Med den tanken ønsker redaksjonen i Computerworld våre lesere en riktig god jul og godt nyttår (med sosial distanse)!