RESULTATER: Crayon leverte sterk vekst første kvartal og steg nærmere 10 prosent på Oslo Børs samme dag resultatet ble levert. (Foto: Fredrik Hagen / NTB)

Crayon økte inntekter og mer enn doblet driftsresultatet

It-selskapet Crayon skjøt fart på børsen etter å ha lagt frem førstekvartalsresultater tirsdag 23. mai. Men marginene faller i Norden.

Publisert

Aksjen sted nærmere 10 prosent på Oslo Børs resultatdagen, og det er over et år siden aksjen steg så mye i løpet av en børsdag, skriver DN Investor på sin nyhetsside.

– Crayon gikk inn i året med sterk vekst og forbedret lønnsomhet. Markedsetterspørselen forblir motstandsdyktig, skriver de i sin kvartalsrapport for første kvartal i år.

Omsetningen ble på 1.416 millioner kroner i første kvartal, som ga et driftsresultat på 184 millioner kroner.

– Programvare og sky-tjenester fortsetter sin sterke ytelse med 50 prosent vekst i bruttofortjeneste, skriver Crayon.

Bruttofortjeneste er omsetning minus varekostnaden.

Lavere margin i Norden

– Nordiske markeder forblir Crayons største markedsgruppe og fortsetter å levere sterk vekst i alle land. Programvare og sky-tjenester økte med 40 prosent, med betydelig bidrag fra Sverige, Danmark og Finland, som alle opplevde en økning på over 50 prosent i sin direktesalgsvirksomhet. Justert driftsresultat i de nordiske markedene økte med 28 millioner kroner og reflekterer en margin på 33 prosent, en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig en større andel av hovedkontorkostnader som blir fordelt til markedsgruppene, skriver selskapet.

Valutatrøbbel

Ifølge resultatrapporten hadde andre finansielle poster en negativ innvirkning på kvartalet med 152 millioner kroner sammenlignet med en positiv effekt på 71 millioner kroner samme kvartal i fjor.

– Utgiftene skyldes i stor grad valutaeffekter av at norske kroner svekket seg betydelig mot betydelige valutaer som euro, amerikanske dollar og danske og svenske kroner. Med et betydelig antall transaksjoner og oppgjør i utenlandsk valuta er flere selskaper i gruppen, spesielt i Norge, følsomme for valutaendringer på monetære eiendeler som utestående fordringer, leverandørgjeld, lån og kontanter, inkludert interne balanser i gruppen.