SAMMEN OM SIKKERHET: Fra venstre konsernsjef Remi Eriksen i DNV, daglig leder Liv Hovem i DNV Accelerator, Teemu Salmi som er daglig leder i Nixu og Jari Niska, styreleder i Nixu. (Foto: DNV)
SAMMEN OM SIKKERHET: Fra venstre konsernsjef Remi Eriksen i DNV, daglig leder Liv Hovem i DNV Accelerator, Teemu Salmi som er daglig leder i Nixu og Jari Niska, styreleder i Nixu. (Foto: DNV)

DNV og Nixu slår sammen cybersikkerhetsvirksomheten

DNV vil ta fullt eierskap i det finske cybersikkerhetsselskapet Nixu, og har inngått en avtale om å erverve over 93 prosent av aksjene i selskapet. Avtalen har en verdi på 98 millioner euro.

DNV og Nixu slår sammen cybersikkerhetsvirksomheten, og DNV starter prosessen med å erverve de gjenstående aksjene og avliste selskapet fra Nasdaq Helsinki. 

DNV og Nixu skal sikre digitale kontrollsystemer på tvers av bransjer som energi, maritim, telekommunikasjon og finansielle tjenester. Den nye enheten vil ha over 500 sikkerhetseksperter og tilby tjenester innen områder som rådgivning og outsourcing for digital sikkerhet. Også selskapenes arbeid med sertifisering innen cybersikkerhet blir slått sammen.

Oppnår mer i fellesskap

– Vi prioriterer vekst innen cybersikkerhet for å sikre liv, verdier og miljø i et tiår preget av digital transformasjon. Ved å slå oss sammen med Nixu vil vi bidra til å gjøre digitale systemer tryggere og vi vil oppnå mer enn vi ville gjort hver for oss. Sammen skal vi forme utviklingen innen cybersikkerhet, og gjøre mer enn 100.000 kunder, deres systemer og verdikjeder i stand til å håndtere økt digital risiko, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, i en pressemelding.

Administrerende direktør i Nixu, Teemu Salmi, skal lede den sammenslåtte virksomheten for cybersikkerhet, hvor eksperter fra DNV, Nixu og Applied Risk, som ble kjøpt opp i 2021, blir én enhet. Den europeiske virksomheten vil drives med avdelinger i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Romania, med fokus på rask organisk vekst, strategiske oppkjøp og globale partnerskap.

DNV har startet en tilbudsperiode hvor innehavere av gjenværende aksjer i Nixu kan tilby sine aksjer frem til 26. juni 2023 klokken 15:00 norsk tid. DNV har initiert prosessen med å erverve alle gjenværende minoritetsaksjer i Nixus i samsvar med den finske selskapsloven, før det søkes om avlisting av Nixu fra Nasdaq Helsinki.