KRITISK: Forbundsleder Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Finansforbundet etterlyser bedre samarbeid om cybersikkerhet og beredskap

Finansforbundet er kritisk til at regjeringen ikke prioriterer cybersikkerhet og totalberedskap i revidert nasjonalbudsjett.

Senest i februar i år la Riksrevisjonen frem en rapport som kom med kritikk av Justis- og beredskapsdepartementets mangelfulle arbeid med å samordne digital sikkerhet i sivil sektor. Gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon, vil konsekvensene av svakheter i beredskap og tverrsektoriell organisering bli desto mer alvorlige. Det skriver Finansforbundet i en pressemelding.

– Cyberangrep kan føre til at samfunnskritiske funksjoner, slik som helsetjenester, kraftforsyninger eller betalingsløsninger kan bli satt ut av spill, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen. Hun fortsetter:

– Da er det avgjørende med gode samarbeidsmekanismer på tvers av sektorer for å sikre Norges totalberedskap. Dette bør Regjeringen prioritere nå, sier hun.