ØNSKER TRE TILTAK: I en pressemelding ber Telenor om tre tiltak fra regjeringen, og håper at «et helhetlig bilde i kampen mot hybride trusler», at «å sikre en fremtidsrettet totalberedskap» og å «gjøre det økonomisk å velge sikkerhet» skal bidra til å styrke landets digitale sikkerhet. (Illustrasjon: Martin Fjellanger/ Telenor)
ØNSKER TRE TILTAK: I en pressemelding ber Telenor om tre tiltak fra regjeringen, og håper at «et helhetlig bilde i kampen mot hybride trusler», at «å sikre en fremtidsrettet totalberedskap» og å «gjøre det økonomisk å velge sikkerhet» skal bidra til å styrke landets digitale sikkerhet. (Illustrasjon: Martin Fjellanger/ Telenor)

Telenor ber regjeringen om hjelp til å styrke den digitale sikkerheten

Telegiganten mener at det aldri før har vært så krevende å bygge digital sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er så godt som umulig for meg og deg som forbrukere å holde oversikt over hvem som har produsert hva og hvor dataene våre havner hen. Derfor er det så viktig at selskaper som oss, og alle som er ansvarlig for å beskytte norske innbyggere, tar ansvar for å sikre hele leverandørkjeden – fra start til slutt, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor, i en pressemelding fra selskapet.

I en fersk landrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av Telenor Norge, svarer 31 prosent at de er bevisste på hvem og hvilke land som står bak deres teknologiutstyr og digitale tjenester. 43 prosent svarer at de er bekymret for sabotasje og spionasje fra produsentene bak deres digitale tjenester og teknologiprodukter.

Ifølge Telenor er det handelskrig og avanserte digitale trusselaktører som utfordrer den globale teknologiindustrien og skaper usikkerhet blant forbrukerne. Det er få selskaper som gjør «alt» selv lenger – eller kunne gjort det om de ville, skriver Telenor.

 – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier Nilsen i meldingen.

Tre ønsker til regjeringen

Nå ber telekom-leverandøren regjeringen om tre tiltak for å styrke landets digitale sikkerhet. De ønsker blant annet et mer helhetlig bilde i kampen mot hybride trusler, der det sikres en tverrsektoriell situasjonsforståelse og evne til å forsvare Norge digitalt. De foreslår derfor at det opprettes et situasjonsrom som kan fange opp hendelser på tvers av privat-, millitær- eller offentlig sektor.

Telenor ønsker også en offentlig utredning av trusselbildet hvor man også avklarer roller og ansvar i den nasjonale totalberedskapen.

I tillegg ønsker Telenor at det skal være økonomisk å velge sikkerhet. Telenor skriver at:

"Offentlig sektor handler varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Både offentlige og private virksomheter bør vektlegge krav om sikkerhet i anbudsprosesser for å gjøre det mer økonomisk for alle leverandører å øke sikkerheten i sine varer og tjenester."